QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

14/08/2019

Tweet của Trump ngày 14/8/2019: Cảnh báo Trung Quốc chuẩn bị tấn công Hồng Kông


Donald J. Trump @realDonaldTrump

“Nhiều người đang đổ lỗi cho tôi và Hoa Kỳ về những vấn đề đang xảy ra ở Hồng Kông. Tôi không thể hình dung tại sao lại vậy?

Tình báo của chúng ta đã thông báo rằng Chính phủ Trung Quốc đang chuyển quân đến biên giới với Hồng Kông. Mọi người nên bình tĩnh và bảo trọng!”

12:17 AM • 14 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhoneDonald J. Trump @realDonaldTrump:

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why?

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

12:17 AM • Aug 14, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.