QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

15/08/2019

Tweet của Trump ngày 15/8/2019: Gợi ý Tập Cận Bình cần giải quyết Hồng Kong trước khi bàn thuế với Mỹ

Donald J. Trump @realDonaldTrump:

“Những điều tốt đẹp đã được đề cập trong cuộc điện đàm với Trung Quốc vào hôm trước. Họ đang “ăn” [giảm thiểu ảnh hưởng của] Thuế quan bằng cách phá  giá đồng tiền của họ và rót tiền vào hệ thống [tiền tệ] của họ. Người tiêu dùng Mỹ vẫn ổn dù có hoặc không có việc áp thuế mới vào tháng 9, nhưng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến nhờ việc tạm hoãn ngắn đến tháng 12.

Điều này thực ra giúp ích cho Trung Quốc nhiều hơn là cho chúng ta, nhưng sẽ được trả giá sau. Hàng triệu việc làm ở Trung Quốc đang bị mất dần và rơi vào tay các quốc gia không bị áp Thuế quan. Hàng ngàn công ty đang rời đi. Tất nhiên Trung Quốc muốn thực hiện một thỏa thuận. Hãy để họ giải quyết với Hồng Kông một cách nhân đạo trước đã!"

5:32 AM • 15 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone

Tôi biết Chủ tịch Tập rất rõ. Ông ta là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, người rất tôn trọng người dân của ông ấy. Ông ấy cũng là người giỏi giải quyết những chuyện hóc búa. Tôi không chút hoài nghi là Chủ tịch Tập đang mong muốn giải quyết vấn đề Hồng Kong một cách nhanh chóng và nhân đạo, và ông ấy có thể làm được. Muốn gặp gỡ riêng không?

5:59 sáng • 15 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone
Donald J. Trump @realDonaldTrump:

Good things were stated on the call with China the other day. They are eating the Tariffs with the devaluation of their currency and “pouring” money into their system. The American consumer is fine with or without the September date, but much good will come from the short deferral to December. 

It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first!
5:32 AM • Aug 15, 2019•Twitter for iPhone
I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?

5:59 AM • Aug 15, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.