QUẢNG CÁO 640x120 (ĐANG TRỐNG)

Thú cưỡi

Trong Kiếm Thế, Thú cưỡi và Ngựa là hai tính năng kết hợp nhau. Để có thể cưỡi ngựa, nhân vật cần phải có Thú cưỡi trong tình trạng xuất chiến.


THÚ CƯỠI ĐỜI 1 VÀ ĐỜI 2Thú cưỡi Đời 1 có được nhờ dùng Dây thừng bắt được tại Khu Bắt ngựa ở Map 95 Sắc Lặc Xuyên. Đời 1 chỉ có thể tăng lên cấp tối đa là 50 và không thể mở các ô chiêu thức. Quá trình xuất chiến không làm giảm Tuổi thọ.


Thú cưỡi Đời 2 có được nhờ vào quá trình sinh sản. Thú cưỡi đời 2 có thể tăng lên cấp tối đa là 150, có thể mở các ô chiêu thức bằng cách sử dụng Linh tê ngọc. Quá trình xuất chiến sẽ làm giảm Tuổi thọ, cần phải bổ sung.CÁC SINH SẢN THÚ CƯỠI ĐỜI 22 nhân vật (một mang ngựa cái, một mang ngựa đực đều tăng đến cấp 50) đến NPC Mã Bá Lạc xin "Ta muốn nhận ngựa đời 2", rồi xác nhận đúng ngựa. Sau 3h sinh sản có thể quay lại nhận ngựa đời 2.


TĂNG CĂN CỐT VÀ THUỘC TÍNH CHO THÚ CƯỠI ĐỜI 2


Có thể dùng các loại Đá rác cấp 3 trở lên và Ngũ Hành Hồn Thạch đến NPC Mã Bá Lạc xin đổi điểm Trân Bảo. Mỗi ngày có thể dùng điểm Trân Bảo đổi được để mua tối đa 3 Căn Cốt Đan, 3 Thuần Dưỡng Đơn giá rẻ.

Khi thuần dưỡng cần đến Thuần Mã Phổ: mua tại Tiệm Nguyệt Ảnh Thạch của Long Ngũ Thái Gia ở các Thôn.


PHỤC HỒI TUỔI THỌKhi Thú cưỡi hết tuổi thọ thì không thể xuất chiến, cần đến NPC Mã Bá Lạc ở các Thôn để mua Ích Thọ Hoàn, nhấp chuột phải sử dụng để bổ sung. Sau khi bổ sung, cần vào giao diện Thú cưỡi (Ô Ngựa ở Bảng Nhân vật F1) để bấm nút Xuất chiến trở lại.

______________________


Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ Kiếm Thế có đẳng cấp từ 50 trở lên.
 • Nhận nhiệm vụ và thao tác với thú cưỡi mới tạiNPC Mã Bá Lạc ở các thôn trấn cõi Kiếm Thế.
 • Nhân vật khởi tạo trước ngày 12/09/2014 sẽ được tặng 1 con thú cưỡi thế hệ đầu F1 cấp 50.
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Giao diện thú cưỡi - phím F1
Kiếm Thế
Bản đồ Sắc Lặc Xuyên sẽ có 1 khu bắt ngựa

Ngựa & thao tác liên quan


 • Dùng Dây Thanh Ti tới bản đồ Sắc Lăng Xuyên bắt ngựa, 1 Dây Thanh Ty  sẽ bắt được 1 con ngựa
 • Ngựa có 4 loại:
 • Sức mạnh.
 • Thân pháp.
 • Ngoại công.
 • Nội công.
 • Thú cưỡi bắt được ngẫu nhiên đực/cái.
 • Thú cưỡi có thể xuất chiến, nghỉ ngơi, biến thành mã bài được.
 • Nếu khóa thú cưỡi thì chỉ được thao tác xuất chiến/nghỉ ngơi, các thao tác khác không thực hiện được.
 • Thú cưỡi chưa dưỡng thành mà biến thành mã bài thì sẽ có thuộc tính không khóa, đã dưỡng thành thì sẽ khóa .
 • Có thể đổi tên thú cưỡi.
 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 cấp 50, thú cưỡi thế hệ con F2 cấp 150 là cao nhất.
Ngoại quang thú cưỡi


Sinh sản thú cưỡi

 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 đạt cấp 50 mới có thể sinh sản.
 • Sinh sản thì cần sự kết hợp thú cưỡi đực + thú cưỡi cái.
 • 2 nhân vật mang thú cưỡi, tổ đội với nhau tới NPC Mã Bá Lạc xin phép sinh sản thú cưỡi. Đội trưởng mới được thao tác xin phép sinh sản cho thú cưỡi.
 • Sau 3 giờ thú cưỡi sẽ sinh sản thành công. Nếu không nhận thú cưỡi sau 48 giờ thì thú cưỡi mới sẽ bị mất đi.
 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 chỉ được sinh sản 1 lần, thú cưỡi thế hệ sau F2 không thể sinh sản.
 • Thú cưỡi thế hệ sau F2 được sinh ra sẽ ngẫu nhiên có giới tính đực/cái.

Tuổi thọ thú cưỡi


 • Tương tự như độ thân mật của Bạn Đồng Hành, khi nhân sĩ thao tác thú cưỡi, xuất chiến thì thú cưỡi sẽ giảm tuổi thọ.
 • Sau khi thú cưỡi đạt cấp 120, tuổi thọ sẽ bắt đầu giảm. Thú cưỡi trước cấp 100 sẽ không bị giảm tuổi thọ.
 • Dùng Ích Thọ Hoàn để tăng tuổi thọ cho thú cưỡi.

Thuần dưỡng thuộc tính


 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 không thể thuần dưỡng, thế hệ F2 phải đạt cấp 100 trở lên mới có thể thuần dưỡng.
 • Từ cấp 100 trở lên, tăng 1 cấp thú cưỡi được cộng 40 lần dưỡng thành (có thể cộng dồn), 1 ngày thuần dưỡng tối đa 40 lần.
 • Thuần dưỡng 1 lần tốn 5.000 Bạc và 1 Thuần Mã Phổ (mua bằng Nguyệt Ảnh Thạch ở NPC Long Ngũ Thái Gia).
 • Số lần thuần dưỡng thuộc tính càng cao thì càng mất nhiều Thuần Dưỡng Đơn.
 • Thuần dưỡng thuộc tính giúp cho chủ nhân thú cưỡi tăng các chỉ số sức mạnh, thân pháp, ngoại công hoặc nội công.

Thuần dưỡng căn cốt


 • Nhân vật ≥ cấp 80 và ngựa ≥cấp 100, thỏa 2 điều kiện này mới có thể thuần dưỡng được căn cốt.
 • Điểm căn cốt càng cao thì thuộc tính thú cưỡi càng tăng cao.
 • Dùng Nguyệt Ảnh Thạch mua Căn Cốt Đan Cao ở NPC Mã Bá Lạc.

Kỹ năng thú cưỡi


Ô kỹ năng


 • Thú cưỡi thế hệ F2 khi được sinh ra sẽ tự động mở ô kỹ năng đầu tiên.
 • Ô 2: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥100, tiêu hao 1 Nguyệt Ảnh Thạch/lần mở, có xác suất thất bại.
 • Ô 3, 4: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥110, ô 3 khi mở tiêu hao 2 Nguyệt Ảnh Thạch/lần mở, ô 4 tiêu hao 3 Nguyệt Ảnh Thạch/lần mở, đều có xác suất thất bai.
 • Ô 5, 6: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥120, tiêu hao 1 Linh Tê Ngọc/lần mở, có xác suất thất bại.
 • Ô 7, 8: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥130, tiêu hao 1 Linh Tê Ngọc/lần mở, có xác suất thất bại.
 • Mỗi 1 ô Kỹ năng chỉ có thể học vài loại kỹ năng nhất định.
 • Dùng sách kỹ năng để tăng cấp kỹ năng đã học được.
 • Mở ô kỹ năng cần Nguyệt Ảnh Thạch và Linh Tê Ngọc.

Nâng cấp kỹ năng


 • Đột phá lên cấp 2: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥110.
 • Đột phá lên cấp 3: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥120.
 • Đột phá lên cấp 4: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥130.
 • Đột phá lên cấp 5: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥140.

Thu thập Sách Kỹ Năng thú cưỡi


 • Tìm Ngựa - Mảnh: Tham gia tiêu diệt các loại Boss sau sẽ có xác suất nhận được:
 • Boss tầng 1 Bạch Hổ Đường Cao & Hoàng Kim.
 • Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Thái Sử Khang, Cơ Quan Nhân.
 • 2 Boss lớn Khắc Di Môn.
 • Nhân sĩ nằm trong Top 20 bảng xếp hạng thú cưỡi mỗi tuần nhận 1 mảnh.
 • Tìm Ngựa - Trọn Bộ: Tham gia tiêu diệt các loại Boss sau sẽ có xác suất nhận được và tiêu hạo 3 Nguyệt Ảnh Thạch để mở Tìm Ngựa - Trọn Bộ.
 • Boss tầng 1 Bạch Hổ Đường Cao & Hoàng Kim.
 • Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Thái Sử Khang, Cơ Quan Nhân.
 • 2 Boss lớn Khắc Di Môn.
Ghép Sách Kỹ Năng thú cưỡi


 • 15 sách kỹ năng cấp 1 sẽ ghép ngẫu nhiên thành 1 sách kỹ năng cấp 2.
 • 7 sách cấp 2 ghép thành 1 sách cấp 3.
 • 6 sách cấp 3 ghép thành 1 sách cấp 4.
 • 5 sách cấp 4 ghép thành 1 sách cấp 5.

Tiệm thú cưỡi, tiệm đổi điểm Trân Bảo


 • Dùng Nguyệt Ảnh Thạch mua các vật phẩm dùng cho thao tác ngựa ở NPC Mã Bá Lạc tại các thôn/trấn.
 • Dùng Bảo Thạch, Nguyên Thạch, Ngũ Hành Hồn Thạch, mã bài có thể đổi điểm Trân Bảo. Dùng điểm Trân Bảo mua các vật phẩm dùng cho thao tác thú cưỡi.


Kiếm Thế
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Giao diện kỹ năng thú cưỡi
Kiếm Thế
Kiếm Thế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.