QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

13/08/2019

Tweet của Trump ngày 13/8/2019: Đả phá cựu Giám đốc Truyền thông Nhà trắng vì đòi thay Trump


Donald J. Trump @realDonaldTrump

"Scaramucci, cũng như rất nhiều người khác đã không giúp ích gì trong chiến thắng Bầu cử tổng thống của tôi, đã thất vọng chỉ vì tôi đã không muốn hắn ta trở lại phục vụ trong Chính quyền (nơi mà hắn ta rất muốn ở). Ngoài ra, tôi hiếm khi có thời gian để trả lời rất nhiều cuộc gọi của hắn.  Hắn chỉ muốn được lên tivi!"

2:31 AM • 13 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone
Anthony Scaramucci là cựu Giám đốc Truyền thông của Nhà Trắng thời  Trump mới nhậm chức nói về Trump như sau: "Ông ta săn đuổi các cá nhân trong tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ trên tài khoản Twitter của mình, OK, kích động sự thù hằn, kích động các đe dọa giết chóc,” sau đó phát biểu thêm “những bình luận bị chỉ trích mang tính phân biệt chủng tộc, những dòng tweet gây chia rẽ, những điều vô nghĩa đến từ Tổng thống không giúp ích gì cho đất nước.” Scaramucci nói với Axios hôm Chủ nhật rằng đảng Cộng hòa có thể cần tìm một ứng cử viên để thay thế Tổng thống Trump vào năm 2020.
Original Tweet
Donald J. Trump @realDonaldTrump

"Scaramucci, who like so many others had nothing to do with my Election victory, is only upset that I didn’t want him back in the Administration (where he desperately wanted to be). Also, I seldom had time to return his many calls to me. He just wanted to be on TV!"
2:31 AM • Aug 13, 2019•Twitter for iPhone
Anthony Scaramucci  is the the former Trump White House communications director said about Trump: "He goes after individuals as the President of the United States on his Twitter account, OK, which incites hate, which incites death threats,” adding later, "The racially charged comments, the divisive tweeting, the nonsense coming from the President is not helping the country." He told Axios Sunday that Republicans may need to find a candidate to replace President Trump in 2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.