QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

12/08/2019

Tweet của Trump ngày 12/8/2019: Tự sướng về nước Mỹ vĩ đại


Donald J. Trump @realDonaldTrump:

“Ngay lúc này nhiều điều đáng kinh ngạc đang diễn tra trên đất nước chúng ta. Sau nhiều năm bị các quốc gia khác chặt chém trên phương diện Thương mại và Quân sự, mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Đang tạo ra những tiến bộ to lớn. Nước Mỹ lại được tôn trọng. HÃY GIỮ NƯỚC MỸ LUÔN VĨ ĐẠI!”

4:42 AM • 12 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhoneDonald J. Trump @realDonaldTrump

“Many incredible things are happening right now for our Country. After years of being ripped off by other nations on both Trade Deals and the Military, things are changing fast. Big progress is being made. America is respected again. KEEP AMERICA GREAT!”

4:42 AM • Aug 12, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.