QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

12/08/2019

Tweet của Trump ngày 12/8/2019: Đả phá Donny Deutsch vì phát ngôn “Những kẻ ủng hộ Trump phải chịu nợ máu”


"Thật buồn cười khi xem Donny Deutsch Nhỏ mọn trên TV với chương trình thất bại của chính mình. Khi tôi làm chương trình Người tập sự (The Apprentice), Donny đã gọi cho tôi (cùng với @ErinBurnett và những người khác) và VAN XIN để tham gia chương trình RẤT thành công đó.Hắn ta có nhiều MẸO về chương trình truyền hình nên tôi đã cho hắn tham gia dù hắn (cùng với Erin) có rất ít tài năng. Sau đó, trong cuộc bầu cử năm 2016, tôi đã thấy Joe Scarborough và người vợ Tâm lý đầy giận dữ của Donnny (?) đã đẩy hắn đến mức hoàn toàn bị sỉ nhục. Hắn sẽ không bao giờ dám đánh trả vì hắn muốn ở lại trên TV, ngay cả trong một chương trình được đánh giá rất thấp, tất cả chỉ vì tham vọng!"

4:33 AM • 12 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone

Joe Scarborough (phe Dân chủ) là một nhân vật truyền thông, gần đây làm Biên tập viên cho Chương trình Saturday Night Politics phát trên MSNBC. Chương trình này có khuynh hướng phê phán những chính sách và hành động của chính quyền Trump.
Donald J. Trump @realDonaldTrump
So funny to watch Little Donny Deutsch on TV with his own failing show. When I did The Apprentice, Donny would call me (along with @ErinBurnett  & others) and BEG to be on that VERY successful show. 

He had the TV “bug” & I would let him come on though he (& Erin) had very little ..TV talent. Then, during the 2016 Election, I would watch as Joe Scarborough & his very angry Psycho wife(?) would push Donny to the point of total humiliation. He would never fight back because he wanted to stay on TV, even on a very low rated show, all in the name of ambition!
4:33 AM • Aug 12, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.