QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

08/08/2019

Phát biểu twitter của Donald J. Trump ngày 7/8/2019: Chuyện Google can thiệp bầu cử Mỹ

@sundarpichai của Google đã có mặt tại Phòng Bầu dục [Nhà trắng] và rất cố gắng giải thích rằng ông ta rất quý mến tôi, rằng Chính phủ Mỹ đang làm việc rất tuyệt vời, rằng Google không liên quan đến quân đội Trung Quốc, rằng họ đã không giúp Hillary Lươn lẹo vượt qua tôi trong cuộc bầu cử năm 2016, và họ KHÔNG có kế hoạch can thiệp đảo ngược cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù những gì những gì vừa được lên tiếng đều là ngược lại.Mọi thứ nghe có vẻ tốt cho đến khi tôi xem Kevin Cernekee, một kỹ sư của Google, nói những điều khủng khiếp về những gì họ đã làm trong năm 2016 và họ muốn chắc chắn rằng “Trump sẽ thất cử vào năm 2020”. Sau đó, Lou Loubs nói rằng đây là một sự lừa gạt đối với công chúng Mỹ. @peterchweizer tuyên bố chắc chắn rằng họ đã  hạn chế những câu chuyện tiêu cực về Hillary Clinton, và khuếch đại những câu chuyện tiêu cực về Donald Trump. 
Tất cả đều rất bất hợp pháp. Chúng tôi đang theo dõi Google rất chặt chẽ!
12:51 AM • 7 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhoneDonald J. Trump @realDonaldTrump
@sundarpichai  of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, & that they are NOT planning to illegally subvert the 2020 Election despite all that has been said to the contrary.It all sounded good until I watched Kevin Cernekee, a Google engineer, say terrible things about what they did in 2016 and that they want to “Make sure that Trump losses in 2020.” Lou Dobbs stated that this is a fraud on the American public. @peterschweizer stated with certainty that they suppressed negative stories on Hillary Clinton, and boosted negative stories on Donald Trump. All very illegal. We are watching Google very closely!

12:51 AM • Aug 7, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.