QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

08/08/2019

Phát biểu twitter của Donald Trump ngày 6/8/2019: Đầu tư vào Mỹ & Nông dân Mỹ làm ăn vơí Trung Quốc

Những khoản tiền khổng lồ từ Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới đang đổ vào Hoa Kỳ vì lý do tính an toàn, tính đầu tư và lãi suất! Chúng ta đang ở một vị thế rất mạnh. Hàng loạt công ty cũng đang đổ sang Hoa Kỳ. Quả thật là một điều tuyệt vời để chứng kiến!
7:00 tối • 6 tháng 8 năm 2019Như  những gì mà họ đã chiêm nghiệm trong suốt hai năm qua, những Người nông dân Mỹ vĩ đại của chúng ta biết rằng Trung Quốc sẽ không thể làm tổn thương họ khi Tổng thống của họ đã đứng bên họ và làm những gì mà không  một tổng thống nào khác sẽ làm - Và tôi sẽ làm lại điều đó vào năm tới, nếu cần!
7:36 PM • ngày 6 tháng 8 năm 2019Donald J. Trump @realDonaldTrump 
7:00 PM • Aug 6, 2019•Twitter for iPhone
Massive amounts of money from China and other parts of the world is pouring into the United States for reasons of safety, investment, and interest rates! We are in a very strong position. Companies are also coming to the U.S. in big numbers. A beautiful thing to watch!

7:36 PM • Aug 6, 2019
As they have learned in the last two years, our great American Farmers know that China will not be able to hurt them in that their President has stood with them and done what no other president would do - And I’ll do it again next year if necessary!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.