QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

08/08/2019

Phát biểu twitter của Donald J. Trump ngày 7/8/2019: Chuyện California thông qua đạo luật buộc ứng viên tổng thống công khai thông tin hoàn thuế

California đang cố gắng can thiệp bầu cử để chống lại Tổng thống Trump, và đó rõ ràng là điều mà California không được phép làm. Nó vi phạm quyền của Đảng Cộng hòa, hoặc bất kỳ đảng phái nào, được lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình theo điều khoản Tự do ngôn luận, và theo Tu chính án thứ 14.@IngrahamAngle Cựu Thống đốc Jerry Brown đã từng phủ quyết dự luật tương tự vì lý do nó thật lố bịch và hoàn toàn vi hiến. Lại thêm một dữ kiện về mưu đồ Quấy rối Tổng thống. Nhưng đừng cảm thấy ái ngại quá, vì bang New York còn tồi tệ hơn nhiều!
10:41 • Ngày 7 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhoneDonald J. Trump @realDonaldTrump

“California is trying to meddle with a ballot in order to oppose President Trump, and it’s clearly something California is not allowed to do. It violates the right of the Republican Party, or any party, to choose its leaders under the Free Speech clause, and under the 14th Amendment.” John Yoo 
@IngrahamAngle  Former Governor Jerry Brown vetoed the same bill in that it was ridiculous and totally unconstitutional. Just more of the record setting Presidential Harassment. Don’t feel badly, New York State is far worse!

10:41 AM • Aug 7, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.