QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

29/06/2016

Danh vọng Kim Long: món nào cần lên trước

Một số anh em tân thủ đang đầu tư lên set Kim Long gồm 10 món, trong đó:

- Nón và Vũ khí Kim Long: phải ăn Kim Long Bảo Thạch
- 8 món còn lại: có thể ăn túi giấy tiêu dao 3, Hàn Tinh Thạch, Thiên Tâm Thạch ...Trong 8 món dưới, nhiều anh em đắn đó nên lên món nào trước.
Set Kim Long kích hoạt tùy theo số lượng món đồ Kim Long (bất kể loại gì), nên cách khôn ngoan là chúng ta sẽ đầu tư lên trước món nào dễ nhất (ít tốn kém nhất).

Việc phân tích và thống kê như dưới đây, anh em nên lựa chọn lên lần lượt theo thứ tự:

Trang bị Danh vọng Điểm KL cần Điểm KL/túi Túi TD3 cần
1 Áo Võ lâm Liên đấu 300,000 360 833
2 Nhẫn Đại hội Võ lâm 15,000 18 833
3 Bội Liên đấu server 20,000 24 833
4 Phù Chúc phúc 15,000 18 833
5 Tay Di tích Hàn vũ 12,000 14 857
6 Giày Đoàn viên Dân tộc 2,000 2 1,000
7 Lưng Thịnh hạ 2008 4,000 1 4,000
8 Liên Thịnh hạ 2010 20,000 2 10,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.