QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

26/06/2016

Lỗi kết nối tài khoản email outlook.com, live.com bằng Outlook Connector

Một số bạn đang xài Outlook Connector để đăng nhập tài khoản email outlook.com hoặc live.com trên trình OUTLOOK của Microsoft Office, bỗng nhiên một ngày không thể nhận hay gửi email được.
Một trong những nguyên nhân có thể cho trường hợp này là tài khoản email của các bạn đã được (lựa chọn để) tích hợp vào hệ thống Outlook 365; điều này có nghĩa là từ nay bạn không thể sử dụng Outlook Connector được nữa, mà phải cài đặt tài khoản email theo một cách trực tiếp.

I. Để biết tài khoản của bạn có được tích hợp (chuyển thể) thành một tài khoản Outlook 365 hay không, bạn hãy đăng nhập email trên browser. Nếu menu phía trên hiện ra chữ Outlook Mail thì có thể chắc chắn là đã được chuyển thể (còn không thì thôi, bạn hãy tiếp tục đánh vật với Outlook Connector).

II. Sau khi nhận diện được vấn đề, bạn nên tiến hành xóa cài đặt tài khoản cũ.

III. Bạn thực hiện cài đặt lại tài khoản email theo cách trực tiếp (không thông qua Outlook Connector).


Sau khi điền các thông số, bạn bấm chọn dòng cài đặt thủ công bên dưới (Manually configure ...) rồi bấm Next.
1. Bấm Add sau đó lựa chọn IMAP và bấm Next.
2. Gõ  imap-mail.outlook.com vào mục Incoming server name
3. Gõ smtp-mail.outlook.com vào mục Outgoing server.


4. Bấm vào nút More Settings.
5.  Trong mục Internet E-mail Settings dialog box, chọn thẻ  Outgoing Server rồi cài đặt như sau:
- Bấm chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.
- Bấm chọn Use same settings as my incoming mail server.
6. Vào thẻ Advanced
- Bấm chọn This server requires an encrypted connection (SSL).
- Bấm chọn This server requires an encrypted connection (SSL)


7. Bấm Finish để hoàn thành cài đặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.