QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

05/07/2016

Nhiệm vụ Làm loạn Tông Môn

Lên cấp Tín vật Tông môn là niềm ao ước của nhiều tân thủ sau khi gia nhập Tông Môn tự tạo. Gỗ lim và Bạc lẻ là hai điều kiện quan trọng để thăng cấp Tín Vật. Ngoài nhiệm vụ Tông Môn hàng ngày thì nhiệm vụ Làm loạn cũng là cơ hội để anh em kiếm hai loại vật phẩm này.

📌 Nhấn phím chữ O, ở trang chính góc trên bên phải có dòng “LÀM LOẠN”, cứ mỗi giờ có vài Tông Môn có thể tấn công làm loạn. Khi mở Làm loạn thành công, anh em nhấp chỉ dẫn bên phải để tự chạy vào làm nhiệm vụ.

📌 Khi vào TM làm loạn, Hệ thống sẽ thông báo Địa điểm, Nhiệm vụ làm loạn trên màn hình nhiệm vụ. Anh em chạy đến đúng địa điểm theo thông báo (ví dụ Tụ Bảo Tồn, Sơn Môn, Bàn Tiệc, Đại điện …) để hoàn thành NV. Lưu ý mở bản đồ nhỏ để tìm đường cho dễ.Lưu ý: NV tìm 4 bảo rương: Chạy đến khu bàn tiệc; NV khu dạy học: Chạy đến chỗ Chưởng sự (Trống Lớn).

📌 Khi tổ đội đi làm loạn thì dễ thành công hơn. Sau khi key đã mở Làm loạn, các thành viên trong pt có thể bấm phím chữ O, sau đó bấm nút Làm loạn phía trên thì sẽ tự động chạy vào TM địch.

📌 Để đảm bảo thành công (không bị Tông Môn đối thủ diệt gọn), tốc chiến tốc thắng là điều quan trọng.

📌 Mỗi lần làm loạn thành công thì quay về Tông Môn của bản thân, gặp Tiểu Sư Muội nhận thưởng ngay (nếu làm liên tiếp 2 lần sẽ bị mất phần thưởng lần 1). Nếu Tông Môn bản thân đang ở chế độ Bảo trì Cao, thì phần thưởng Bạc lẻ sẽ nhiều gấp đôi so với ở chế độ Bảo trì Thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.