QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

04/09/2015

Bí Bảo: Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ


Thời gian & điều kiện tham gia

·         Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 16/01/2015.

·         Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 130 trở lên.

Thu thập & nâng cấp Bạch Hổ Bí Bảo

Hình ảnh
Ghi chú
Kiếm Thế
Kiếm Thế
Bước 1: Thu thập nguyên liệu
·         Mua Rương Bạch Hổ Bí Bảo tại Khu Tích Lũy - Kỳ Trân Các giá 5.000.
·         Mở rương nhận được Bạch Hổ Bí Bảo (khóa).
Kiếm Thế
Kiếm Thế
·         Tham gia đánh Boss Khổng Tước Hà & làm nhiệm vụ Khổng Tước Hà nhận được Rương Mảnh Bí Bảo.
·         Mở rương có thể tùy chọn nhận được Mảnh Thanh Long hoặc Mảnh Bạch Hổ.
·         Mua Hiên Viên Lệnh ở Long Ngũ Thái Gia.
Kiếm Thế
Bước 3: Nâng cấp Bạch Hổ Bí Bảo
·         Công thức nâng cấp: 2 mảnh Bạch Hổ + 2 Hiên Viên Lệnh.
·         Tối đa nâng đến cấp 250.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.