QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

04/09/2015

Cập nhật phần thưởng hoạt động


Thời gian & nội dung

·         Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/08/2015.

·         Nội dung: Cập nhật phần thưởng các tính năng như bên dưới.


Đảo Thiên Tử

Phần thưởng Top Bang hội chung cuộc

Hạng
Vật phẩm
Số lượng
Tính chất
1
Tinh Hoa Thần Sa
500
Không khóa, vĩnh viễn
Thiên Tâm Thạch
50
Không khóa, 24 giờ
Thiên Xu Thạch
50
Không khóa, 24 giờ
Hòa Thị Bích
50
Không khóa, 24 giờ
2
Tinh Hoa Thần Sa
500
Không khóa, vĩnh viễn
Thiên Tâm Thạch
20
Không khóa, 24 giờ
Thiên Xu Thạch
20
Không khóa, 24 giờ
Hòa Thị Bích
20
Không khóa, 24 giờ
3
Tinh Hoa Thần Sa
500
Không khóa, vĩnh viễn
Thiên Tâm Thạch
10
Khóa, 24 giờ
Thiên Xu Thạch
10
Không khóa, 24 giờ
Hòa Thị Bích
10
Không khóa, 24 giờ

Điều chỉnh thẻ VIP Đảo Thiên Tử

Loại thẻ
Giá cũ
Giá mới
Thẻ VIP 07 ngày
1.888 Đồng
1.000 Đồng
Thẻ VIP 30 ngày
6.888 Đồng
5.000 Đồng
Thẻ VIP 90 ngày
28.888 Đồng
20.000 Đồng

Phần thưởng thẻ VIP mỗi ngày

Công dụng
Thẻ VIP
7 ngày
Thẻ VIP
30 ngày
Thẻ VIP
90 ngày
Biểu tượng Kim Cương trước tên nhân vật khi tán gẫu
-
Kim Cương Bạc
Kim Cương Vàng
Tăng kinh nghiệm đánh NPC trong Đảo Thiên Tử
x3
x4
x5
Thú cưng Tài Bảo Thố
-
7 ngày
7 ngày
Mỗi ngày nhận
Điểm Quy Nguyên Lệnh
5
15
30
Mỗi ngày nhận
Thiên Niên Linh Quả
5
10
20
Mỗi ngày nhận 01 Thuốc Đặc Hiệu
Lag 8 x 1
Lag 10 x 1
Lag 10 x 3
Túi Phi Phong 7 ngày
(chỉ nhận 1 lần duy nhất)
cấp 10
cấp 11
cấp 12
Truyền Tống Phù trực tiếp đến Đảo Thiên Tử
-
Bùa Ưu Đãi Cường Hóa
-
1
3
Ưu đãi chuyển cường hóa
-
7 ngày
14 ngày
Nhận thêm 1 Tinh hoạt giảm 60% vào Thứ Bảy & Chủ Nhật
-
Mỗi ngày nhận Thiên Tâm Thạch (khóa, 24 giờ)
1
2
3

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Cập nhật phần thưởng xếp hạng mới như sau:

Hạng
Vật phẩm
Số lượng
Tính chất
Top 1 - 10
Kinh nghiệm
500.000.000
-
Bạc Khóa
5.000.000
-
Đồng Khóa
5.000
-
Hàn Tinh Thạch
20
Không khóa, 24 giờ
Huyết Ảnh Thương
10
Không khóa, 24 giờ
Tần Lăng Mạc Kim Phù
10
Không khóa, 24 giờ
Thiên Tâm Thạch
5
Khóa, 24 giờ
Thiên Xu Thạch
5
Khóa, 24 giờ
Điểm Quy Nguyên
30
-
Top 11 - 20
Kinh nghiệm
300.000.000
-
Bạc Khóa
3.000.000
-
Đồng Khóa
4.000
-
Hàn Tinh Thạch
15
Không khóa, 24 giờ
Huyết Ảnh Thương
7
Khóa, 24 giờ
Tần Lăng Mạc Kim Phù
7
Khóa, 24 giờ
Thiên Tâm Thạch
3
Khóa, 24 giờ
Thiên Xu Thạch
3
Khóa, 24 giờ
Điểm Quy Nguyên
20
-
Top 21 - 50
Kinh nghiệm
200.000.000
-
Bạc Khóa
2.000.000
-
Đồng Khóa
3.000
-
Hàn Tinh Thạch
10
Không khóa, 24 giờ
Huyết Ảnh Thương
5
Khóa, 24 giờ
Tần Lăng Mạc Kim Phù
5
Khóa, 24 giờ
Thiên Tâm Thạch
1
Khóa, 24 giờ
Thiên Xu Thạch
1
Khóa, 24 giờ
Điểm Quy Nguyên
15
-
Top 51 - 100
Kinh nghiệm
100.000.000
-
Bạc Khóa
1.000.000
-
Đồng Khóa
2.000
-
Hàn Tinh Thạch
5
Không khóa, 24 giờ
Huyết Ảnh Thương
3
Khóa, 24 giờ
Tần Lăng Mạc Kim Phù
3
Khóa, 24 giờ
Điểm Quy Nguyên
10
-
Phần thưởng mốc 2.000 điểm
Kinh nghiệm
50.000.000
-
Bạc Khóa
500.000
-
Đồng Khóa
1.000
-
Hàn Tinh Thạch
1
Không khóa, 24 giờ
Huyết Ảnh Thương
1
Khóa, 24 giờ
Tần Lăng Mạc Kim Phù
1
Khóa, 24 giờ
Điểm Quy Nguyên
5
-

Một số lưu ý:

·         Điểm Quy Nguyên của nhân vật nếu lớn hơn 12.000 sẽ không được cộng thêm.

·         Điểm tích lũy phải từ 2.000 trở lên mới có thể nhận thưởng Top 1 - 100.

Tần Lăng

Vật phẩm
Số lượng
Boss TTH thật
Boss TTH giả
Boss Thủ Lăng
Boss Tiểu
Huyết Ảnh Thương
(không khóa, vĩnh viễn)
30
20
10
5
Dạ Minh Châu x15
(không khóa, vĩnh viễn)
10
7
1
2
Tìm Ngựa Trọn Bộ
(không khóa, vĩnh viễn)
10
5
3
1
Tìm Ngựa Mảnh
(không khóa, 24 giờ)
5
2
1
1
Tần Lăng Mạc Kim Phù
(không khóa, 24 giờ)
30
 20
10
1
Tần Lăng Hòa Thị Bích
(không khóa, 24 giờ)
5
1
-
-
Thiên Tâm Thạch
(không khóa, 24 giờ)
10
3
1
-
Thiên Xu Thạch
(không khóa, 24 giờ)
10
3
1
1
Hàn Tinh Thạch
(không khóa, 24 giờ)
30
15
5
5
Kim Long Thạch
(không khóa, 3 ngày)
10
1
-
-

Boss Thế Giới

Boss Thế Giới sẽ được điều chỉnh lại sức mạnh và phần thưởng như sau:

Server mở từ 90 ngày trở lên

Phân loại
Vật phẩm
Boss 55
Boss 75
Boss 95
Cố định
Bạc thường
50.000
70.000
100.000
Hàn Tinh Thạch
(không khóa, 24 giờ)
5
10
20
Thiên Tâm Thạch
(khóa, 24 giờ)
-
2
3
Tinh Phách Cấp 1
(khóa, 24 giờ)
5
7
10
Kim Long Thạch
(khóa, 24 giờ)
-
-
1
Ngẫu nhiên
Huyền Tinh 6
(không khóa, vĩnh viễn)
-
-
Huyền Tinh 7
(không khóa, vĩnh viễn)
-
Huyền Tinh 8
(không khóa, vĩnh viễn)
Huyền Tinh 9
(không khóa, vĩnh viễn)
-
Huyền Tinh 10
(không khóa, vĩnh viễn)
-
-
Huyền Tinh 11
(không khóa, vĩnh viễn)
-
-
300 Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)

Server mới mở dưới 90 ngày

Phân loại
Vật phẩm
Boss 55
Boss 75
Cố định
Bạc thường
30.000
50.000
Hàn Tinh Thạch
(không khóa, 24 giờ)
3
5
Thiên Tâm Thạch
(khóa, 24 giờ)
-
1
Tinh Phách Cấp 1
(khóa, 24 giờ)
3
5
Ngẫu nhiên
Huyền Tinh 5
(không khóa, vĩnh viễn)
-
Huyền Tinh 6
(không khóa, vĩnh viễn)
Huyền Tinh 7
(không khóa, vĩnh viễn)
Huyền Tinh 8
(không khóa, vĩnh viễn)
-
300 Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)

Boss Hỏa Kỳ Lân

Boss Hỏa Kỳ Lân sẽ được điều chỉnh về sức mạnh và phần thưởng như sau:

Vật phẩm
Số lượng
Tính chất
Kim Long Thạch
50
Không khóa, 30 ngày
Hàn Tinh Thạch
20
Không khóa, 24 giờ
Thiên Tâm Thạch
20
Không khóa, 24 giờ
Ngẫu nhiên Huyền Tinh 9-12
10
Không khóa
1 Túi Thiên Niên Linh Quả
1
Không khóa, 24 giờ
1 Túi Ngũ Hành Hồn Thạch
1
Không khóa, 24 giờ
Rương Phú Quý
1
Không khóa, 30 ngày
Rương Ngoa Đồng Hành
50
Không khóa, 7 ngày

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.