QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

08/09/2015

LỤC NIÊN LỆNH BÀI

Code Lục Niên Lệnh Bài chỉ có hạn sử dụng trong 2 ngày.
Anh em lưu ý nhận code và sử dụng kịp thời để không lỡ cơ hội quý giá này.
Link nhận code:

____________________________________________________________

Kiếm Thế trong tháng 09/2015 đang ngày càng khởi sắc với hàng loạt những điều chỉnh, cập nhật hấp dẫn mang tính bước ngoặc, đặc biệt là sự ra mắt phiên bản mới Tông Môn Trấn Thiên hứa hẹn sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có của Kiếm Thế.
Nhằm chào mừng những sự kiện nổi bật sắp ra mắt vừa nêu, Kiếm Thế sẽ dành tặng cho tất cả nhân sĩ trên giang hồ code Lục Niên Lệnh Bài với những ưu đãi và phần thưởng cực kỳ quý giá.
Điều kiện nhận & cách sử dụng code
·         Điều kiện nhận code: Tất cả nhân sĩ có tài khoản ZingID Kiếm Thế.
·         Hạn sử dụng code: Từ ngày 09/09 - 11/09/2015.
·         Phạm vi sử dụng: Tất cả các máy chủ Kiếm Thế.
·         Mỗi tài khoản ZingID chỉ được nhận và kích hoạt sử dụng 1 Code Lục Niên Lệnh Bài.
·         Code Lục Niên Lệnh Bài có thể sử dụng đồng thời với các code hỗ trợ khác.
·         Từ ngày 09/09/2015, nhân sĩ có thể kích hoạt code tại NPC Cổ Phong Hà.
Phần thưởng ở máy chủ cũ
Phần thưởng nhập code miễn phí (nhận 1 lần duy nhất):
01 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
03 Túi Thiên Tàm (24 ô, khóa, vĩnh viễn)
100.000 Đồng khóa
300.000.000 Bạc khóa
05 Dây Thanh Ti (khóa, 30 ngày)
01 Xích Thố (khóa, 30 ngày)
01 Lệnh bài mở rộng rương (khóa, vĩnh viễn)
01 Lệnh bài mở rộng rương cấp 2 (khóa, vĩnh viễn)
01 Lệnh bài mở rộng rương cấp 3 (khóa, vĩnh viễn)
Phần thưởng nhập code khi đạt cấp 102 trở lên và có chứng thực Hoàng Kim:
Phần thưởng
Mức nhận
thường
Mức nhận
bằng KNB
Ghi chú
Điểm Quy Nguyên
8.000
10.000
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Thăng cấp
Lên cấp 155
Lên cấp 158
Nhân sĩ phải nhận thưởng Điểm Quy Nguyên trước khi nhận thưởng thăng cấp.
Phần thưởng thăng cấp chỉ nhận 1 lần và 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Đồng khóa
20.000/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 10 lần.
Bạc Khóa
50.000.000/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 14 lần.
Huyền Tinh 12
(khóa, vĩnh viễn)
1 viên/lần
Mỗi ngày hoàn thành 10 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng có thể nhận 1 lần.
Tối đa được nhận 10 lần.
Trục Nhật
(khóa, 60 ngày)
01
Nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa Mảnh
(khóa, 7 ngày)
05
Hoàn thành 5 nhiệm vụ truy nã Hải Tặc cấp 90 (có thể tổ đội) sẽ được nhận thưởng.
Phần thưởng nhận 1 lần duy nhất.
Tiền Du Long
200.000
Nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Kim Long Áo hoặc Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)
440.000
hoặc
2 vạn NHHT
495.000
hoặc
3 vạn NHHT
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 20 KNB.
Danh vọng Kim Long Giày hoặc Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)
2.800
hoặc
2 vạn NHHT
3.150
hoặc
3 vạn NHHT
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 10 KNB.
Danh vọng Kim Long Phù hoặc Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)
26.880
hoặc
2 vạn NHHT
30.240
hoặc
3 vạn NHHT
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 10 KNB.
Danh vọng Thủy Hoàng hoặc Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)
9.600
hoặc
5.000 NHHT
10.800
hoặc
1 vạn NHHT
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Danh vọng vũ khí Tần Lăng hoặc Ngũ Hành Hồn Thạch
(khóa, vĩnh viễn)
20.000
hoặc
5.000 NHHT
45.000
hoặc
1 vạn NHHT
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 20 KNB.
Kỹ năng Gia Công Khoáng cấp 120
-
Tham gia Tiêu Dao Cốc Địa Ngục 2 lần đến ải cấp 6 và nhận 1 lần duy nhất.
Kỹ năng Gia Công Vũ Khí cấp 120
-
Tham gia Tiêu Dao Cốc Địa Ngục 2 lần đến ải cấp 6 và nhận 1 lần duy nhất.
Huyết Ảnh Thương
(khóa, vĩnh viễn)
30 cái/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 15 lần.
Khoan Kim Cương
(khóa, vĩnh viễn)
10
Hoàn thành 2 lần nhiệm vụ Quân Doanh Phục Ngưu Sơn và nhận 1 lần duy nhất.
Huy Chương
Gia Tộc Cao
(khóa, vĩnh viễn)
50
Hoàn thành 2 lần nhiệm vụ Quân Doanh Bách Man Sơn và nhận 1 lần duy nhất.
Võ Lâm
Mật Tịch Sơ
(khóa, vĩnh viễn)
5
Hoàn Thành 2 lần Hải Lăng Vương Mộ và nhận 1 lần duy nhất.
Võ Lâm
Mật Tịch Trung
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 1 KNB.
Tối đa được nhận 5 lần.
Tẩy Tủy Kinh Sơ
(khóa, vĩnh viễn)
5
Hoàn thành 1 lần Hành Trình Bất Tận và nhận 1 lần duy nhất.
Tẩy Tủy Kinh Trung
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 1 KNB.
Tối đa được nhận 5 lần.
Bánh Ít Bát Bảo
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Bánh Ít Thập Cẩm
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Thương Hải
Nguyệt Minh
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Thái Vân
Truy Nguyệt
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Lôi Đình Ấn
Cường Hóa 500
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tích lũy chiến trường Mông Cổ - Tây Hạ đạt 3.000 điểm và nhận 1 lần duy nhất.
Túi Giấy Tiêu Dao
cấp 4
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tiêu hao 5 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng
(khóa, vĩnh viễn)
500
Tham gia vượt qua ải 2 của phó bản Bạch Hổ Đường và nhận 1 lần duy nhất.
Sao Bạc
(khóa, vĩnh viễn)
50
Tiêu hao 5 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Trục Cuốn
Công Trạng
(khóa, vĩnh viễn)
50
Nhận 1 lần duy nhất.
Tinh Hoa Thần Sa (khóa, vĩnh viễn)
50
Tiêu hao 2 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Tinh Phách cấp 2
(khóa, vĩnh viễn)
10 cái/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 10 lần.
Yến Tiểu Lâu
(khóa, vĩnh viễn)
1
Nhận 1 lần duy nhất.
Vô Thượng Tinh Hoa
(khóa, vĩnh viễn)
50
100
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 3 KNB.
Sách Kinh Nghiệm
Đồng Hành Rương
(khóa, vĩnh viễn)
5
10
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Rương Chân
Nguyên Cao
(khóa, vĩnh viễn)
10
30
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Mật Tịch
Đồng Hành Cao
(khóa, vĩnh viễn)
2
Chỉ nhận 1 lần duy nhất.
Bí Kíp
Đồng Hành Đặc Biệt
(khóa, vĩnh viễn)
2
Chỉ nhận 1 lần duy nhất.
Quyển Kỹ Năng
Khai Sáng cấp 145
(khóa, vĩnh viễn)
1
Chỉ nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng Cao
(khóa, vĩnh viễn)
1.000
2.000
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Rương Thần Sa
Cực Thiên Hiệp
(khóa, vĩnh viễn)
1
Chỉ nhận 1 lần duy nhất.
Rương Thần Sa
Cực Thiên Chiến
(khóa, vĩnh viễn)
1
Chỉ nhận 1 lần duy nhất.
Kim Lân Chiến Y
hoặc
Đơn Tâm Chiến Y
(khóa, vĩnh viễn)
1 Kim Lân
1 Đơn Tâm
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 20 KNB.
Kim Lân Giới Chỉ
hoặc
Đơn Tâm Giới Chỉ
(khóa, vĩnh viễn)
1 Kim Lân
1 Đơn Tâm
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 20 KNB.
Kim Lân Hộ Uyển
hoặc
Đơn Tâm Hộ Uyển
(khóa, vĩnh viễn)
1 Kim Lân
1 Đơn Tâm
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 20 KNB.
Lưu ý: Nhân vật đạt 120 điểm năng động mới có thể nhận thưởng miễn phí.
Phần thưởng ở máy chủ mới Tông Môn Trấn Thiên
Phần thưởng nhập code miễn phí (nhận 1 lần duy nhất):
03 Túi Khởi La (20 ô, khóa, vĩnh viễn)
50.000 Đồng khóa
05 Dây Thanh Ti (khóa, 30 ngày)
01 Xích Thố (khóa, 30 ngày)
01 Lệnh bài mở rộng rương (khóa, vĩnh viễn)
01 Lệnh bài mở rộng rương cấp 2 (khóa, vĩnh viễn)
01 Lệnh bài mở rộng rương cấp 3 (khóa, vĩnh viễn)
Phần thưởng nhập code khi đạt cấp 102 trở lên và có chứng thực Hoàng Kim:
Phần thưởng
Mức nhận
thường
Mức nhận
bằng KNB
Ghi chú
Điểm Quy Nguyên
(khóa, vĩnh viễn)
2.000
Nhận 1 lần duy nhất.
Đồng khóa
10.000/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 10 lần.
Bạc khóa
30.000.000/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 10 lần.
Huyền Tinh 12
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 5 lần.
Phiên Vũ
(khóa, 30 ngày)
1
Nhận 1 lần duy nhất.
Tìm Ngựa Mảnh
(khóa, 7 ngày)
2
Hoàn thành 5 nhiệm vụ truy nã Hải Tặc cấp 90 (có thể tổ đội), nhận 1 lần duy nhất.
Tiền Du Long
(khóa, 15 ngày)
300.000
Hoàn thành 10 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng và nhận 1 lần duy nhất.
Huyết Ảnh Thương
(khóa, vĩnh viễn)
30 cái/lần
Mỗi ngày được nhận 1 lần.
Tối đa nhận được 15 lần.
Khoan Kim Cương
(khóa, vĩnh viễn)
5
Hoàn thành 2 lần Quân Doanh Phục Ngưu Sơn và nhận 1 lần duy nhất.
Huy Chương
Gia Tộc Cao
(khóa, vĩnh viễn)
50
Hoàn thành 2 lần Quân Doanh Bách Man Sơn và nhận 1 lần duy nhất.
Võ Lâm
Mật Tịch Trung
(khóa, vĩnh viễn)
5
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 1 KNB.
Tối đa được nhận 5 lần.
Tẩy Tủy Kinh Trung
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 1 KNB.
Tối đa được nhận 5 lần.
Bánh Ít Bát Bảo
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Bánh Ít Thập Cẩm
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Thương Hải
Nguyệt Minh
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Thái Vân
Truy Nguyệt
(khóa, vĩnh viễn)
1 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 2 lần.
Sao Đồng
(khỏa, vĩnh viễn)
500
Tham gia vượt ải 2 phó bản Bạch Hổ Đường và nhận 1 lần duy nhất.
Sao Bạc
(khóa, vĩnh viễn)
50
Tiêu hao 5 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Trục Cuốn
Công Trạng
(khóa, vĩnh viễn)
50
Nhận 1 lần duy nhất.
Tinh Phách cấp 2
(khóa, vĩnh viễn)
5 cái/lần
Mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần tiêu hao 3 KNB.
Tối đa được nhận 10 lần.
Thiên Thiên
(khóa, vĩnh viễn)
1
Nhận 1 lần duy nhất.
Vô Thượng
Tinh Hoa
(khóa, vĩnh viễn)
30
50
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 2 KNB.
Sách Kinh Nghiệm
Đồng Hành Rương
(khóa, vĩnh viễn)
2
5
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 2 KNB.
Rương Chân
Nguyên Cao
(khóa, vĩnh viễn)
10
30
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 5 KNB.
Mật Tịch
Đồng Hành Cao
(khóa, vĩnh viễn)
2
Nhận 1 lần duy nhất.
Bí Kíp Đồng Hành
Đặc Biệt
(khóa, vĩnh viễn)
2
Nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng
(khóa, vĩnh viễn)
1.000
2.000
Chỉ được nhận 1 lần và chọn 1 trong 2 dòng chọn sau:
·         Nhận miễn phí.
·         Nhận tiêu phí: 3 KNB.
Bích Huyết Chi Nhẫn
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tiêu hao 3 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Bích Huyết Chiến Y
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tiêu hao 2 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Bích Huyết Giới Chỉ
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tiêu hao 2 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Bích Huyết Hộ Uyển
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tiêu hao 2 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Bích Huyết
Hộ Thân Phù
(khóa, vĩnh viễn)
1
Tiêu hao 3 KNB để nhận và nhận 1 lần duy nhất.
Lưu ý: Nhân vật đạt 120 điểm năng động mới có thể nhận thưởng miễn phí.
Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.