QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

11/11/2013

Server mới sáp nhập: Quang Xung Kiếm

Sau khi sáp nhập (11/11/2013), server có tên mới là Quang Xung Kiếm (cụm 6). Anh em lưu ý để đăng nhập thuận lợi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.