QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

12/11/2013

Cách Auto Bao Vạn Đồng

BC hướng dẫn cách sử dụng auto BVĐ như sau:
(hướng dẫn này áp dụng cho Plugin mới nhất (ngày 07/10/2013)

Bấm phím END để hiện bảng điều khiển.

1. Cài đặt đúng cách
- Bấm vào nút SetBVD gần phía dưới của menu phím END.
- Ở mục Cơ bản, nhớ chọn số lượng Nhiệm vụ (từ 1-50) (sau khi hoàn thành số lượng nhiệm vụ đã chọn thì nhân vật sẽ tự thoát game hoặc tự đi train tùy theo các lựa chọn sau).
- Ở mục Hậu cần, nhớ chọn các chức năng hợp lý: Lửa trại, Xuống ngựa khi đánh (tùy  phái đánh trên ngựa hay dưới ngựa), Thoát hay Luyện sau khi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ.
- Ở mục Thưởng, cần thiết phải chọn Bản đồ luyệnThành về. Có thể chọn Bản đồ luyện theo 2 cách: 1. Chọn bản đồ theo danh sách có sẵn (tọa độ luyện cụ thể tại Bản đồ sẽ do Plugin quy định sẵn) 2. Đưa nhân vật ra bãi luyện, đến địa điểm cần luyện rồi bấm nút T.ĐộLuyện để ấn định.
- Xong bấm nút Lưu rồi bấm nút Bắt đầu để bắt đầu auto BVĐ.

2. Sử dụng hàng ngày
- Sau khi cài đặt đúng cách và chế độ đã lưu trong máy tính (đối với những người xài máy tính cá nhân) thì hàng ngày chỉ việc bấm nút StartBao phía trên để bắt đầu auto và nút StopBao để dừng (dừng khi đang auto BVĐ hoặc khi đang train tự động).
- Đối với các anh em sử dụng máy tính ngoài quán net thì mỗi lần muốn auto thì phải cài đặt lại bằng nút SetBVD như trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.