QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

04/03/2014

Bằng hữu Tương phùng - Cách hoàn thành Đại kiếm Cẩm nang

Xin giới thiệu một số mẹo nhỏ để nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày từ Đại kiếm Cẩm nang 1, thuộc event Bằng hữu Tương phùng:Code của event (chủ code - hoa hậu Girl18): 101BC5B998F93E39B97A7F1AF5A64D25 (nhập code tại NPC Cổ Phong Hà ở các Thôn).

1. Nhiệm vụ ăn Tinh hoạt lực: nên dung Tu châu mua Tinh hoạt ưu đãi loại bình Tiểu (80 đồng = 5 bình) rồi để dành ăn dần mỗi ngày một bình.

2. Tiêu dao cốc: Chỉ cần đánh lần một; lần 2 chỉ cần vào TDC đợt đến khi bắt đầu trận là có thể nhận thưởng (sau đó thoát ra để đi nhiệm vụ khác).

3. Mông cổ - Tây hạ: cần vào đúng thời điểm Tướng, Soái xuất hiện để nhận ngay 400 điểm rồi thoát, hoạt vào gần cuối trận để nhận thưởng điểm chung cuộc. Như thế không phải mất nguyên 45 phút cho TK. Lưu ý, sau khi nhận thưởng tại NPC báo danh thì mới nhận thưởng được.

4. Bạch Hổ đường: Chỉ cần vào BHĐ, khi bắt đầu trận đấu là có thể nhận được thưởng. Không cần phải vất vả pk vượt qua các ải.

5. Mục đăng nhập: đối với những anh em có điều kiện treo máy train, chỉ khi đến cuối ngày (chuẩn bị train) thì mới nhận thưởng mục này để được hiệu ứng x400% kinh nghiệp trong 5h.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.