QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

18/04/2013

Huong dan Auto BVD

Hướng dẫn cách auto Bao Vạn Đồng

1. Cài đặt đúng cách
- Bấm vào nút Edit trong các Menu phía trên (góc gần bản đồ nhỏ).
- Ở mục Cơ bản, nhớ chọn số lượng Nhiệm vụ (từ 1-50) (sau khi hoàn thành số lượng nhiệm vụ đã chọn thì nhân vật sẽ tự thoát game hoặc tự đi train tùy theo các lựa chọn sau).
- Ở mục Hậu cần, nhớ chọn các chức năng hợp lý: Lửa trại, Xuống ngựa khi đánh, Thoát hay Luyện sau khi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ.
- Ở mục Thưởng, cần thiết phải chọn Bản đồ luyệnThành về.
- Xong bấm nút Lưu rồi bấm nút Bắt đầu để bắt đầu auto BVĐ.

2. Sử dụng hàng ngày
- Sau khi cài đặt đúng cách và chế độ đã lưu trong máy tính (đối với những người xài máy tính cá nhân) thì hàng ngày chỉ việc bấm nút Start phía trên để bắt đầu auto và nút Stop để dừng (kể cả dừng khi nhân vật đã chuyển qua chế độ tự động train).
- Đối với các anh em sử dụng máy tính ngoài quán net thì mỗi lần muốn auto thì phải cài đặt lại bằng nút Edit như trên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.