QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

26/03/2013

Những phần thưởng của Phi Thiên Lệnh VBonus 7 ngày

BC đăng bài này để anh em tham khảo nhé,

Cách sử dụng hàng ngày: 
Khi đã có Phi Thiên Lệnh (hạn sử dụng 7 ngày), hàng ngày anh em lưu ý các tính năng sau: nhấp vào dòng: "Đổi báo danh và điểm năng động" để nhận được:

1. Một điểm báo danh/ngày. Như vậy với một Phi Thiên Lệnh thì được tất cả 7 điểm báo danh.
2. 9 điểm tích lũy/ngày (dựa cứ 10 điểm năng động thì được 1 điểm tích lũy). Như vậy, với một Phi Thiên Lệnh thì được tổng cộng 63 điểm tích lũy.
3. Đối với những acc Tân Thủ mới lập thì có thể nhận thêm phần thưởng Tân thủ (set đồ 4% - cường hóa +14 ...)

Phần thưởng:
Dựa trên các tổng điểm trên, phần thưởng từ 1 Phi Thiên Lệnh miễn phí gồm:
1.   Phần thưởng từ điểm báo danh (sau 5 ngày báo danh và được 5 điểm báo danh): 100 vạn Bạc khóa + 01 Huyền Tinh cấp 10 (khóa) + 01 Phi Phong Sồ Phượng 30 ngày (khóa, không đổi Ngũ Hành Hồn Thạch).
2.  Phần thưởng từ điểm tích lũy:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.