QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

19/09/2023

[Plugin Private 2009] Auto Dạ Minh Châu, Auto Hồi sinh Cửu chuyển

Trong Phiên bản cập nhật tháng 9/2023 (lần 2), Plugin Private 2009 bổ sung tính Auto Dạ Minh Châu trong Tần Lăng, Auto Hồi sinh Cửu chuyển.Bài liên quan:
⚫ Cách mở các Auto:


📌 Tại Bảng Tự sử dụng Vật phẩm (Shift+End), bấm chọn Ô vuông tương ứng với tính năng. Khi rê chuột vào Ô vuông sẽ hiển thị tên của Auto.
📌 Nếu tick chọn mở Auto Dạ Minh Châu, Auto Hồi sinh Cửu chuyển, Plugin sẽ tự động lưu dữ liệu. Lần sau khi Game thủ đăng nhập vào game, các Auto này sẽ tự động bật.


⚫ Cách sử dụng:


AUTO DẠ MINH CHÂU


📌 Khi tại Tần Lăng 2,3,4,5, nếu nhân vật hết hiệu ứng Dạ Minh Châu thì sẽ tự động sử dụng Dạ Minh Châu có trong túi.
📌 Game thủ cần để đủ số lượng Dạ Minh Châu trong túi.

AUTO HỒI SINH CỬU CHUYỂN


📌 Khi nhân vật chết, Auto sẽ tự động Hồi sinh bằng cửu chuyển sau 5 giây nếu trong túi có Cửu chuyển Hồi hoàn đơn và nếu bản đồ cho phép Hồi sinh.
📌 Game thủ cần để sẵn Cửu chuyển Hồi hoàn đơn trong túi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.