QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

03/06/2020

Nhận thưởng đền bù tại Lễ Quan trước ngày 07/06

Sau đợt bảo trì đột xuất về tính năng Huy chương, Kiếm Thế có chính  sách  hỗ trợ  đền bù bằng một vật phẩm tại NPC Lễ Quan, nhân sĩ cần nhận trước 23h59 ngày 07/06/2020.

******

  • Thao tác:  Đối thoại với Lễ Quan >>> Hoạt động trọng điểm >>> Đền bù
  • Phần thưởng:

Cụm Cao Thủ
200 Thiên Canh Mật Tịch (khoá, vĩnh viễn)
200 Địa Sát Mật Tịch (khoá, vĩnh viễn)
10 Rương Tu Vi (khoá, vĩnh viễn)
500 Chân Khí Hoàn (khoá, vĩnh viễn)
Cụm Hẹn Ước
10 Hàn Thiên Thuý Ngọc (phòng cụ khoá, vĩnh viễn)
10 Hàn Thiên Thuý Ngọc (trang sức khoá, vĩnh viễn)
10 Hàn Thiên Thuý Ngọc (vũ khí khoá, vĩnh viễn)
10 Chân Khí Hoàn (khoá, vĩnh viễn)
Cụm Cao Thủ
50 vạn Bạc khoá
5 Huyền Tinh 7 (khoá, vĩnh viễn)
3 Huyền Tinh 8 (khoá, vĩnh viễn)
1 Huyền Tinh 9 (khoá, vĩnh viễn)
********TAGS: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.