QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

22/05/2020

Danh vọng Bích Long: Trang bị nào cần tăng trước?

Để tăng  danh vọng Bích Long cho trang bị cần Bích  Long Băng Châu hoặc Bích  Long Bảo Châu. Với đặc điểm kích hoạt thêm tính năng  theo từng set 2 - 4 -  6 - 8 - 10 món, việc ưu tiên tăng danh vọng cho trang bị nào trước cũng là một vấn đề quan trọng, vì số lượng vật phẩm cần dùng cho từng món sẽ khác nhau.Các  game thủ có thể tham khảo bảng tổng hợp dưới  đây:

Trang bị

Danh Vọng

Danh vọng
Yêu cầu

Danh vọng 
mỗi Vật phẩm

Số lượng
Vật phẩm cần

Vật phẩm

Nhẫn

Đại hội Võ lâm

30,000

50

600

Bích long Băng châu

Lưng (Đai)

Thịnh Hạ 2008

8,000

13

615

Bích long Băng châu

Bội

Liên đấu server

40,000

55

727

Bích long Băng châu

Phù

Chúc phúc

30,000

41

732

Bích long Băng châu

Tay (Uyển)

Hàn Vũ

25,000

34

735

Bích long Băng châu

Giày

Đoàn viên Dân tộc

12,000

16

750

Bích long Băng châu

Áo

Võ lâm liên đấu

600,000

416

1,442

Bích long Băng châu

Liên

Thịnh Hạ 2010

40,000

27

1,481

Bích long Băng châu

Nón

Tranh đoạt  lãnh thổ

300,000

30

10,000

Bích long Bảo châu

Vũ khí

Phát khấu môn

120,000

5

24,000

Bích long Bảo châu


******

TẢI PLUGIN KIẾM THẾ CẬP NHẬT

********TAGS: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.