QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

10/08/2019

Phát biểu twitter của Donald J. Trump ngày 9/8/2019: Chuyện Macron mời Iran đến Hội nghị G7 để gặp Tổng thống Mỹ


Donald J. Trump @realDonaldTrump:

“Iran đang gặp rắc rối tài chính nghiêm trọng. Họ hết sức mong muốn nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng được đưa ra những tín hiệu lẫn lộn từ những người có ý định đại diện cho chúng tôi, bao gồm cả Tổng thống Macron của Pháp. 
Tôi biết Emmanuel có ý tốt, cũng như tất cả những người khác, nhưng không ai được phép nói thay cho Hoa Kỳ mà là chính Hoa Kỳ. Không ai được ủy quyền dưới bất kỳ hình thức,  thể thức hoặc cách thức nào, để đại diện cho chúng tôi!"

12:51 AM • 9 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone

Đáp lại chỉ trích của Trump, ngoại trưởng Pháp cho biết “Nước Pháp tự lên tiếng cho chính mình về Iran, với tư cách một cường quốc có chủ quyền”.
Donald J. Trump @realDonaldTrump

"Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France. I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!"

12:51 AM • Aug 9, 2019•Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.