QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

02/09/2014

Một số phần thưởng đáng lưu ý của Đông Sơn Tái Khởi 3

Event  Đông Sơn Tái Khởi 3. Một số phần thưởng quan trọng (có dùng Chân Hoàng Đơn giá 50 đồng).

  • ·         Hoạt động được 125 triệu kinh nghiệm: Dùng 1 Trứng Du Long; Tiêu Dao Cốc 2 lần; Thu hoạch vườn Gia Tộc 3 lần; ngoài ra, ngày 3/9 có thể đổi điểm báo danh lấy 200 triệu KN x 10 tại NPC Lễ Quan.
  • ·         24 vạn Bạc thường:  Online đủ 5 tiếng
  • ·         Phi Phong Vô Song: Dùng 01 bình Tinh Hoạt Lực Tiểu/Trung/Đại (mua từ Kỳ Trân Các hoặc ưu đãi)
  • ·         5.000 Ngũ Hành Hồn: Hoàn thành 1 nhiệm vụ Quân Doanh
  • ·         50 vạn Bạc khóa: 1 lần Chúc Phúc     
  • ·         40 Lam Điền Mỹ Ngọc: tiêu diệt Boss Võ Lâm Cao Thủ
Lưu ý: bắt đầu đổi điểm báo danh & thẻ online 2 tại NPC Lễ Quan hoặc Sứ Giả Sự kiện kể từ 16h ngày 3/9/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.