QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

13/06/2014

Đông Sơn Tái Khởi


Với 300k VND (2v4 Đồng), sẽ có 100 Hòa Thị Bích, Đơn Tâm Chi Nhẫn, 50 mảnh Lôi Đình Ấn.

Event Đông Sơn Tái Khởi đã trở lại, AE hãy nhanh chân đến Lễ Quan nhận Tái Khởi Lệnh.

BC lưu ý những mục hoạt động chính của Tái Khởi Lệnh (có dung kèm Chân Hoàng Đơn mua tại Kỳ Trân Các, để sẵn trong Túi)

Bạch Hổ Đường: 8 Tinh Phách 1 (khóa). Tinh Hoạt Lực: Phi Phong Vô Song (khóa, 24 giờ). Quân Doanh: 4.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa). Chúc Phúc: 40 vạn Bạc khóa. Boss Võ Lâm Cao Thủ: 32 Lam Điền Mỹ Ngọc

Mỗi lần nhận thưởng TKL kèm CHĐ sẽ được 1 Tái Khởi Mật Hàm để đổi thưởng. Mức cao nhất: 800  cái sẽ đổi được: Đơn Tâm Chi Nhẫn, 100 Hòa Thị Bích…

AE có thể sử dụng các acc dùng chung của Bang để hoạt động và cày TKMH. Id từ godofsun01 đến godofsun11. MK từ lthell01 đến lthell11 (lưu ý: trước khi tham gia hoạt động nào nên kiểm tra xem acc đã có ai tham gia trước rồi không, sau khi nhận thưởng TKMH nên giao dịch lại với acc chính của mình để tránh bị mất).

Rất mong AE tham gia event này để tăng sức mạnh của Bang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.