QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

06/09/2019

Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh áp dụng tại Cụm Hẹn ước (các server mới) & máy chủ mới Đao Kiếm Vô Tình

* Thời gian: từ 09h00 ngày 09/09/2019
* Nguộc gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
* Tính chất: Khóa, hạn sử dụng 30 ngày.
* Điều kiện sử dụng: tùy cấp nhân vật sẽ yêu cầu điểm năng động mỗi ngày như chi tiết dưới đây

Điều kiện
Vật Phẩm
Số Lượng/ngày
Tính Chất
Ghi chú
Cấp độ dưới 130
Đồng khóa
5.000

Yêu cầu 20 ô trống
Bạc khóa
500.000

Uy danh
20

Dây Thanh Ti
2
Khóa, vĩnh viễn
Level 134
1

Cấp độ 135
Võ Lâm Mật Tịch Sơ
5
Khóa, vĩnh viễn
Yêu cầu 20 ô trống
Tẩy Tủy Kinh Sơ
5
Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch
7.000
Khóa, vĩnh viễn
Thiệp Bạc
10
Khóa, vĩnh viễn
Bộ Trang bị +14, level 100
1
Khóa, vĩnh viễn
Rương Mật Tịch-Trung
1
Khóa, vĩnh viễn
Rương Mật Tịch-Cao
1
Khóa, vĩnh viễn
Cấp độ từ 136 trở lên & 150 điểm năng động
Ngũ Hành Hồn Thạch
20.000
Khóa, vĩnh viễn
Yêu cầu 20 ô trống
Huyền Tinh 10
2
Khóa, vĩnh viễn
Đồng khóa
12.000

Sách kinh nghiệm đồng hành
10
Khóa, 7 ngày
Bạc khóa
1.000.000

Huyết Ảnh Thương
400
Khóa, vĩnh viễn
Cấp độ từ 138 trở lên & 150 điểm năng động
Sao Đồng
100
Khóa, vĩnh viễn
Yêu cầu 20 ô trống
Tinh phách đặc biệt cấp 2
5
Khóa, vĩnh viễn
Chiến Thư Du Long
100
Khóa, vĩnh viễn
Lệnh bài mở rộng rương level 2 (mở rương 3)
1
Khóa, vĩnh viễn
Hình Thiên Chiến Bào
400
Khóa, vĩnh viễn
Cấp độ từ 140 trở lên & 190 điểm năng động
Bạc khóa
1.000.000

Yêu cầu 20 ô trống
Đồng khóa
20.000

Sao Bạc
5
Khóa, vĩnh viễn
Chiến Thư Du Long
20
Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao
5
Khóa, vĩnh viễn
Lệnh bài mở rộng rương level 3 (mở rương 4)
1
Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù
400
Khóa, vĩnh viễn
Cấp độ từ 145 trở lên & 190 điểm năng động
Huyền Tinh 9
5
Khóa, vĩnh viễn
Yêu cầu 10 ô trống
Tiền Du Long
2.000
Khóa, vĩnh viễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.