QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

11/08/2019

Twitter của Trump ngày 8/8/2019: Chuyện Cục dự trữ LB từ chối cắt thêm lãi suấtDonald J. Trump @realDonaldTrump:

"Là Tổng thống của quí vị, có người cho rằng tôi sẽ hân hoan trước một đồng đô la mạnh. Tôi không hề! Mức lãi suất cao của Cục dự trữ liên bang, so với các nước khác, đang giữ đồng đô la ở mức cao, gây khó khăn hơn cho các nhà sản xuất lớn của chúng ta như Caterpillar, Boeing, John Deere, các công ty xe hơi của chúng ta và các công ty khác, để có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng.
Với việc Cục dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất đáng kể (mà không tạo ra lạm phát) và không có sự thắt chặt về số lượng, đồng đô la sẽ giúp các công ty của chúng ta có thể giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Chúng ta có những công ty vĩ đại nhất trên thế giới, thậm chí không có đối thủ xứng tầm, nhưng thật không may, không thể nói Cục Dự trữ Liên bang của chúng ta là vĩ đại. Ở mỗi bước đi trên con đường của chúng ta, họ đều gọi là sai rồi, nhưng chúng ta vẫn đang chiến thắng. Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự gọi là đúng rồi không?"9:38 PM • 8 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone

Donald J. Trump @realDonaldTrump

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing John Deere, our car companies, & others, to compete on a level playing field.

With substantial Fed Cuts (there is no inflation) and no quantitative tightening, the dollar will make it possible for our companies to win against any competition. We have the greatest companies... ....in the world, there is nobody even close, but unfortunately the same cannot be said about our Federal Reserve. They have called it wrong at every step of the way, and we are still winning. Can you imagine what would happen if they actually called it right?

9:38 PM · Aug 8, 2019·Twitter for iPhone


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.