QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

19/08/2019

Tweet của Trump ngày 17/8/2019: Tim Cook của Apple ăn tối cùng Trump và hứa hẹn đổ thêm nhiều tiền tại Mỹ

Donald J. Trump @realDonaldTrump: “Hôm nay ăn tối với Tim Cook của Apple. Họ sẽ chi rất nhiều tiền ở Hoa Kỳ! Tuyệt!”

6:04 sáng • 17 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone
Tình hình:

Cuối năm 2018, Apple đã công bố các kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ trong vòng năm năm tới, bao gồm 4,5 tỷ đô la trong năm 2018 - 2019. Các trung tâm dữ liệu hiện tại của Apple ở Bắc Carolina, Arizona và Nevada đang được mở rộng, trong khi đó, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để thành lập trung tâm dữ liệu mới nhất của tập đoàn ở Iowa.Apple cũng tiết lộ rằng họ đã tạo thêm 6.000 việc làm mới vào lực lượng lao động Mỹ trong năm 2018 và hiện đang sử dụng tổng cộng 90.000 người ở tất cả 50 tiểu bang và đang trên đà  tạo thêm 20.000 việc làm tại Mỹ vào năm 2023.

Nhìn chung, một trực tiếp và gián tiếp, Apple có vai tro trong việc tạo hoặc hỗ trợ tạo hơn 2 triệu việc làm ở tất cả 50 tiểu bang, bao gồm công nhân làm việc tại 9.000 nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Mỹ. Hệ sinh thái của App Store (các đơn công nghệ tạo các ứng dụng cho hệ điều hành Apple) đang bùng nổ và hiện tạo hơn 1,5 triệu việc làm tại Mỹ.

Từ dòng tweet trên của Trump, có thể hiểu rằng Tim Cook đã gặp Trump và trình bày một kế hoạch cho Tổng thống Mỹ một kế hoạch với những chỉ số lớn hơn các thông tin trên. Donald J. Trump @realDonaldTrump: “Having dinner tonight with Tim Cook of Apple. They will be spending vast sums of money in the U.S. Great!

6:04 AM • Aug 17, 2019•Twitter for iPhone

Situation: 
Late 2018, Apple announced plans to invest $10 billion in US data centers over the next five years, including $4.5 billion in 2018 – 2019. Apple’s data centers in North Carolina, Arizona and Nevada are currently being expanded, meanwhile, preparations are underway for the company’s newest data center in Iowa.

Apple also reveal that it added 6,000 jobs to its American workforce in 2018 and now employs 90,000 people in all 50 states and is on track to create 20,000 jobs in the US by 2023. In overall, directly and indirectly, Apple is already responsible for creating and supporting more than 2 million jobs in all 50 states, including workers at 9,000 suppliers and manufacturers in the US. The booming App Store ecosystem is responsible for more than 1.5 million American jobs. 

From the above tweet of Trump, it was suggested that Tim Cook had presented a bigger plan to the US President.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.