QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

10/08/2019

Phát biểu twitter của Donald J. Trump ngày 8/8/2019: Chuyện phe Dân chủ cáo buộc Trump phân biệt sắc tộc


Donald J. Trump @realDonaldTrump:

“Vũ khí mới của phe Dân chủ thực sự là thứ vũ khí cũ rích, thứ mà họ không bao giờ ngừng sử dụng khi họ thất thế hoặc cạn kiệt các dữ kiện, đó là PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC! Họ thật sự đáng kinh tởm! Họ thậm chí đã sử dụng thứ vũ khí này đối với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Tôi sẽ đưa ra một danh sách tất cả những người đã bị buộc tội là phân biệt chủng tộc (một cách nực cười)!”

7:48 sáng • 8 tháng 8 năm 2019 • Twitter cho iPhone
Donald J. Trump @realDonaldTrump

The Dems new weapon is actually their old weapon, one which they never cease to use when they are down, or run out of facts, RACISM! They are truly disgusting! They even used it on Nancy Pelosi. I will be putting out a list of all people who have been so (ridiculously) accused!

7:48 AM • Aug 8, 2019•Twitter for iPhoneKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.