QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

01/03/2019

So sánh kích thước của các loài khủng long Carnotaurus, Sinoceratops và T-Rex

Trong Thế giới Kỷ Jura - Vương quốc Sụp đổ, trong khi Sinoceratops có thể cầm cự và thoát được các đòn tấn công của Carnotaurus thì T-Rex có thể dễ dàng hạ gục Carnotaurus chỉ với một cú đớp.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.