QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

31/10/2018

Mức quy đổi VND sang Zingxu và Đồng trong Kiếm Thế

VND
ZINGXU
ĐỒNG TRONG KiẾM THẾ

                          20,000
                                200
                                        1,666

                          50,000
                                500

Phúc lợi 1
                          60,000
                                600
                                        5,000

                        100,000
                            1,000

Phúc lợi 2
                    120,000
                            1,200
                                      10,000

                        240,000
                            2,400
                                      20,000

                        300,000
                            3,000

Phúc lợi 3
                        360,000
                            3,600
                                      30,000

                        500,000
                            5,000

Phúc lợi 4
                        720,000
                            7,200
                                      60,000

                    1,200,000
                          12,000
                                    100,000

 1 Đồng trong KT
 =
                                           12
VND
 100 Đồng trong KT 
 =
                                     1,200
VND
 1000 Đồng trong KT
 =
                                   12,000
VNDKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.