QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

08/08/2018

Chi tiết về các Kỹ năng của Chân Linh - Game Kiếm Thế

Chân Linh

Nhấn vào nút "Chân Linh" để mở giao diện Chân Linh
Chân Linh
Giao diện chính của tính năng

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật có đẳng cấp từ 150 trở lên có thể tham gia tính năng.
 • Tại Khu Bắt Ngựa - bản đồ Sắc Lặc Xuyên sẽ xuất hiện thêm Chân Thú.

Chân Linh và các vật phẩm liên quan

 • Quý nhân sĩ dùng Trấn Hồn Châu tới bản đồ Sắc Lặc Xuyên bắt Chân Thú, 1 Trấn Hồn Châu sẽ bắt được 1 Chân Linh.
 • Trấn Hồn Châu được bán tại NPC Long Ngũ Thái Gia với giá 02 Nguyệt Ảnh Thạch.
 • Xác suất bắt Chân Linh xuất hiện N kỹ năng như sau:
Chân Linh xuất hiện
Chân Linh 2 kỹ năng
Chân Linh 3 kỹ năng
Chân Linh 4 kỹ năng
Chân Linh 5 kỹ năng

Dưỡng thành kỹ năng

 • Thuộc tính của Chân Linh là kỹ năng hỗ trợ bị động.
 • Nhân sĩ trang bị Chân Linh sẽ nhìn thấy kỹ năng trong ô kỹ năng chung.
 • Hiện tại, Chân Linh sẽ có tối đa 8 kỹ năng.

Tu luyện kỹ năng


2 kỹ năng3 kỹ năng4 kỹ năng5 kỹ năng6 kỹ năng7 kỹ năng8 kỹ năng
Giới hạn kỹ năng1/101/151/201/251/301/351/40
 • Sách kỹ năng Chân Linh:
  Hình ảnhMô tả
  • Vật phẩm: Sách Kỹ Năng Chân Linh-Chưa giám định.
  • Nguồn gốc: Sinh ra từ Boss Tần Lăng và boss Khắc Di Môn
  • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn.
  • Chức năng:
   • Tiêu hao 158 đồng nhận được Sách Kỹ Năng Chân Linh (không khóa).
   • Tiêu hao 220 Tinh hoạt lực nhận được Sách Kỹ Năng Chân Linh (không khóa).
  • Vật phẩm: Sách Kỹ Năng Chân Linh (khóa).
  • Điều kiện: Nhân vật tối thiểu phải có chứng thực thanh đồng mới nhận được.
  • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các tính năng sau:
  Tính năng
  Vượt 5 ải Tiêu Dao Cốc
  Tàng Bảo Đồ
  Quân doanh
  Nhiệm vụ Tần Lăng Trộm Có Đạo Đức
  Hoàn thành 1 lượt 40 lần nhiệm vụ Thương Hội
  • Chức năng: Dùng để tu luyện kỹ năng Chân Linh
  • Vật phẩm: Sách Kỹ Năng Chân Linh (không khóa).
  • Nguồn gốc:
   • Giám định bằng đồng.
   • Giám định bằng tinh hoạt lực.
   • Mua từ Kỳ Trân Các với giá 400 đồng.
  • Vật phẩm: Sách Kỹ Năng Chân Linh-Rương.
  • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các với giá 40.000 đồng.
 • Mỗi sách kỹ năng Chân Linh có thể tăng 1 điểm tu luyện.

Tiến cấp kỹ năng

 • Sau khi tất cả kỹ năng của Chân Linh đều nâng lên max cấp thì có thể tiến cấp Chân Linh, tiến cấp Chân Linh cần tốn Bạc, thành công 100%.
  Loại kỹ năng2→3 kỹ năng3→4 kỹ năng4→5 kỹ năng5→6 kỹ năng6→7 kỹ năng7→8 kỹ năng8 kỹ năng
  Tiêu hao Bạc500.0001 triệu2 triệu6 triệu18 triệu36 triệuKhông thể tiến cấp
 • Sau khi tiến cấp thành công: Giới hạn cấp kỹ năng Chân Linh được mở rộng.
 • Chân Linh sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 kỹ năng mới (cấp và loại kỹ năng đã có không đổi), cấp ban đầu của kỹ năng mới là cấp 1.

Tẩy luyện kỹ năng

 • Chân Linh 4-8 kỹ năng mới có thể tẩy luyện.
 • Nhấn Tẩy luyện kỹ năng sẽ xuất hiện giao diện tẩy luyện.
 • Tẩy luyện sẽ khấu trừ Chân Linh Tẩy Luyện Đơn nhất định, nhận được ngẫu nhiên kỹ năng.
 • Tẩy Luyện thành công, có thể chọn Lưu hoặc Hủy.
 • Tiêu hao Chân Linh Tẩy Luyện Đơn để tẩy loại kỹ năng (cấp kỹ năng không đổi).

  4 kỹ năng5 kỹ năng6 kỹ năng7 kỹ năng8 kỹ năng
  Tiêu hao Tẩy Luyện Đơn26183672
  Tiêu hao Bạc10.00030.00090.000180.000360.000
 • Nguồn gốc của Chân Linh Tẩy Luyện Đơn:
  • Chân Linh Tẩy Luyện Đơn có bán trên Kỳ Trân Các với giá 150 đồng.
  • Chân Linh có thể đổi Chân Linh Tẩy Luyện Đơn.
  • Chân Linh chưa dưỡng thành có thể đổi trực tiếp, Chân Linh đã dưỡng thành cần tách trước rồi mới đổi.

   2 kỹ năng3 kỹ năng4 kỹ năng5 kỹ năng6 kỹ năng7 kỹ năng8 kỹ năng
   Đổi Tẩy Luyện Đơn1312502008004.000

Tách dưỡng thành

 • Chân Linh chưa dưỡng thành thì không thể tách.
 • Chân Linh 2-3 kỹ năng có thể tách trực tiếp.
 • Chân Linh 4-8 kỹ năng phải xin tách, sau 24h kể từ lúc xin sẽ nhận được quyền tách trong 24h, mỗi lần chỉ được tách 1 Chân Linh, sau khi tách xong phải tiếp tục xin lại.
 • Sau khi tách, loại kỹ năng Chân Linh sẽ được giữ nguyên, cấp kỹ năng sẽ trở về 1, hoàn trả 80% Sách Kỹ Năng Chân Linh khóa, không hoàn trả các vật phẩm khác.

Tri số kỹ năng

 • Trị số của kỹ năng sẽ được tăng cố định theo mỗi cấp.
 • Các mốc trị số chính:
  LoạiTên kỹ năng Thuộc tính kỹ năngCấp 1Cấp 10Cấp 20Cấp 30Cấp 40
  Loại 1Thọ Nguyên ThuậtĐiểm sinh lực1001000200030004000
  Thọ Nguyên Thuật-CườngĐiểm sinh lực1251250250037505000
  Loại 2Ninh Tâm Tĩnh ThầnChí mạng3306090120
  Ninh Tâm Tĩnh Thần-CườngChí mạng43875113150
  Loại 3Lôi Đình Nhất KíchTấn công khi chí mạng1%10%20%30%40%
  Lôi Đình Nhất Kích-CườngTấn công khi chí mạng1%13%25%38%50%
  Loại 4Phù Không Lược ẢnhChịu sát thương chí mạng1%10%20%30%40%
  Phù Không Lược Ảnh-CườngChịu sát thương chí mạng1%13%25%38%50%
  Loại 5Kim Cang QuyếtThu nhỏ sát thương ngũ hành1%5%10%15%20%
  Kim Cang Quyết-CườngThu nhỏ sát thương ngũ hành1%7%15%23%30%
  Loại 6Băng Sơn KíchĐiểm vật công nội ngoại công1001000200030004000
  Băng Sơn Kích-CườngĐiểm vật công nội ngoại công1251250250037505000
  Loại 7Thiên Cang QuyếtXuyên kháng tỉ lệ ngũ hành550100150200
  Thiên Cang Quyết-CườngXuyên kháng tỉ lệ ngũ hành660120180240
  Thu nhỏ sát thương ngũ hành1%3%5%8%11%
  Loại 8Địa Sát QuyếtXuyên kháng thời gian ngũ hành550100150200
  Địa Sát Quyết-CườngXuyên kháng thời gian ngũ hành660120180240
  Thu nhỏ sát thương ngũ hành1%3%5%8%11%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.