QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

26/12/2017

CÁCH KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI HAY GẶP KHI SỬ DỤNG WINDOWS MOVIE MAKERVideo này hướng dẫn cách khắc phục một số lỗi sau:
1. Lỗi khi đang chạy, Movie Maker hay bị đơ hoặc treo
(Lỗi này hay xảy ra nếu bạn đang sử dụng Win 8 hoặc Win 10)
2.  Lỗi khi đang Save Movie (xuất thành video) giữa chừng (70-80%) thì bị treo

3.  Lỗi khi đã Save Movie (xuất thành video) hoàn tất (100%) thì bị treo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.