QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

08/11/2017

Tông Môn

Từ xuất phát điểm là Tông Môn hạng 2 toàn server, vì gộp Server mà Tông Môn tụt thứ hạng xuống hạng 7-8.
Nay Tông Môn Diệu Phái đã lên dần đến hạng 4 và hy vọng sẽ đoạt hạng 3 trong khoảng 1 tháng nữa.
Việc đoạt thứ hạng không phải nhờ mạnh hơn mà nhờ điểm xây dựng (dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ ngày).

Khi đoạt hạng 3, mỗi tuần Tông Môn sẽ thêm khá nhiều bạc lẻ, BC sẽ phát thưởng bạc lẻ mỗi tuần miễn phí tầm 4-5k/người. ĐÓ LÀ LỢI ÍCH CỦA HẠNG 3. CHÚNG TA CÙNG PHẤN ĐẤU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.