QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

09/09/2017

Auto Mua Thuốc theo tổ đội

* Sửa chức năng tự mua thuốc (mau máu), với số lượng tối đa là 112 Bình mỗi lần (đủ rương).
* Bổ sung chức năng thu thập Gỗ phong trong Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu
* Mở lại chức năng Báo boss (Alt+2), tự vào PT


Hướng dẫn cụ thể như hình ảnh dưới đây.⚫ Auto Mua máu cho từng nhân vật


📌 Bấm nút Thuốc trên Bảng La Bàn (Bảng điều khiển phím Home)


⚫ Auto Mua máu cho Tổ đội


📌Đội trưởng chát Tổ đội muamau hoặc bấm nút Mua Máu của Bảng Điều khiển Shift  + C
📌Cần thiết lập số ô trống tại mục Hòm để trốngLưu lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.