QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

23/07/2017

Hướng dẫn Thú cưỡi đời 2

Sau khi nhận dây thừng tại Mã Bá Lạc ở các Tân Thủ Thôn, anh em chạy ra khu bắt ngựa ở Sắc Lặc Xuyên, và sẽ bắt được 1 Thú Cưỡi đời 1.


Bấm phím F1, nhấp chuột trái vào Ô Ngựa sẽ mở giao diện Thú Cưỡi (có tất cả 5 ô Thú Cưỡi), muốn chọn ngựa nào thì nhấp vào con cần chọn rồi bấm nút hình Thanh kiếm (xuất chiến) phía dưới.

Thú cưỡi đời 1 chỉ có thể tăng max cấp 50 và không thể mở các ô thuộc tính.
Để có Thú cưỡi đời 2, anh em cần tổ chức việc SINH SẢN, thực hiện các Thao tác sau:

1. Cần có 2 Nhân vật, một Nhân vật mang Thú cưỡi Đực (đã tăng đến cấp 50), Nhân vật kia mang Thú cưỡi Cái (đã tăng đến cấp 50). Hai Nhân vật Tổ đội và đến gặp NPC Mã Bá Lạc tại các Thôn.

2. Đội trưởng đối thoại với NPC và chọn Dòng "Ta muốn nhận ngựa đời 2"


3. Chọn tiếp dòng "Thú cưỡi đời 2"

3. Trên Giao diện xuất hiện, hai Nhân vật lần lượt chọn Thú cưỡi muốn sinh sản (một bên Đực, một bên Cái thì mới được) rồi bấm nút KHÓA.
4. Sau khi cả 2 Nhân vật đã bất nút Khóa, nhân vật đội trưởng bấm nút BẮT ĐẦU để hoàn tất (mỗi  Nhân vật sẽ bị trừ 10 Vạn bạc thường).
Sau khi hoàn thành, 3h sau là có thể nhận Thú cưỡi đời 2. Anh em đến gặp lại NPC Mã Bá Lạc, đối thoại lại để nhận ngựa.

Thú cưỡi đời 2 có thể tăng đến cấp 150, có thể trang bị các loại Sách Ngựa. Khi đạt cấp 150, Thú cưỡi hỗ trợ +1000 điểm né tránh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.