QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

15/01/2017

Anh hùng Tân thủ lệnh - Lên cấp 100 + 20 Vạn đồng khóa + 5 Ức bạc khóa + Phiên Vũ

Kể từ khi Kiếm Thế đóng chức năng Thần Công Lệnh, nhiều anh em mới chơi game gặp khó khăn khi lên cấp 100 để có thể tham gia những hoạt động cơ bản trong Game; đồng thời làm sao kiếm được nhiều Bạc khóa để nhanh chóng lên trang bị.

Một giải pháp khả thi (tuy là có tốn kém chút ít) là Anh Hùng Tân Thủ Lệnh, chỉ tốn 1.000 đồng, mua tại Kỳ Trân Các (Khu Tính năng hỗ trợ).


Sau khi mua Lệnh bài này, anh em nhấp chuột phải vào Lệnh bài, nhấp chọn dòng Phần thưởng Tân Thủ.


Những vật phẩm miễn phí anh em có thể nhận được (không cần ăn Chứng thực):

1. Băng cơ Ngọc liên (đối với anh em dưới cấp 100). Khi nhấp vào vật phẩm này, nhân vật sẽ tăng thẳng lên cấp 100. Sau đó, có thể nhận tiếp các phần thưởng sau:
2. 20 Vạn đồng khóa
3. 5 Ức bạc khóa. Lưu ý, đối với một số anh em bị lỗi "Bạc khóa của bạn đã đạt tối đa, hãy dọn dẹp lại!", có thể khắc phục bằng cách: đi cường hóa hoặc ghép huyền tinh để tiêu hết toàn bộ số bạc khóa còn trong túi; hoặc đến Tạp hóa, Tửu lầu mua đi/bán lại các thứ linh tinh để bạc khóa còn lại bằng không. Khi bạc khóa còn 0 thì có thể nhận 5 Ức bạc khóa từ Anh Hùng Tân Thủ Lệnh.
4. Mãi bài Phiên vũ - hsd 30 ngày
5. Các Lệnh bài mở rộng rương Thủ khố (Lưu ý khi nhấp vào các Lệnh bài này, nhớ chọn dòng "Ta muốn xem các tính năng khác)....Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.