QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

18/06/2016

Chat trên CCTalk

Hey,
Bạn này cần hỗ trợ và tám về plugin có thể vào cctalk nói chuyện với BC:
http://cctalk.vn/

Mã số phòng:
http://room.cctalk.vn/member?roomid=1101683505&type=1
1101683505

Vô đó rùi tám sau10h tối hang ngày nha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.