QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

23/05/2015

Tài khoản dùng chung (cập nhật mật khẩu)

BC gửi lại Danh sách các tài khoản dùng chung để sử dụng khi cần
(có 3 tài khoản phải đổi mật khẩu theo yêu cầu của Kiếm Thế, chữ L đầu tiên viết hoa)
_ID_
godofsun13
_MK_
Lthell13
_TP_
Chí Tôn
_ID_
godofsun14
_MK_
Lthell14
_TP_
Chí Tôn
_ID_
godofsun01
_MK_
lthell01
_TP_
Tiềm Long
_ID_
godofsun02
_MK_
lthell02
_TP_
Sồ Phượng
_ID_
godofsun03
_MK_
lthell03
_TP_
Sồ Phượng
_ID_
godofsun04
_MK_
lthell04
_TP_
Tiềm Long
_ID_
godofsun05
_MK_
lthell05
_TP_
Tiềm Long
_ID_
godofsun06
_MK_
Lthell06
_TP_
Tiềm Long
_ID_
godofsun07
_MK_
lthell07
_TP_
Sồ Phượng
_ID_
godofsun08
_MK_
lthell08
_TP_
Sồ Phượng
_ID_
godofsun09
_MK_
lthell09
_TP_
Sồ Phượng
_ID_
godofsun10
_MK_
lthell10
_TP_
Sồ Phượng
_ID_
godofsun11
_MK_
lthell11
_TP_
Sồ Phượng


Ae lưu ý không được đổi pass, cài khóa Rương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.