QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

18/10/2014

Cập nhật:  Đến hôm nay (20/10), Hộp quà May mắn đã không còn sử dụng được.


_____________________


Event online nhận thẻ đã trở lại. Lưu ý: Anh em vẫn có thể dùng Hộp May Mắn của event trước để mở thưởng Thẻ online 3 thu thập trong đợt này. Điều này có nghĩa những anh em cấp từ 130-140 vẫn có điều kiện tham gia miễn là lần trước chưa mở max 1500 Hộp may mắn.


Giới thiệu hoạt động

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 17/10/2014 16h00 ngày 06/11/2014.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đã gia nhập môn phái và có đẳng cấp từ 140 trở lên.
 • Lưu ý: Sự kiện không diễn ra tại các máy chủ Vấn Thiên KiếmTiêu Dao Hiệp và Ngự Kiếm Phi Thiên.

Cách thức tham gia

 • Hàng ngày nhân vật phải online tham gia các tính năng để tích lũy thời gian.
 • Mỗi giờ online nhận được 5 Thẻ Tích Lũy Online 3.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại các mốc 0h0001h0002h00... 23h00 sẽ xuất hiện 21 Boss U Minh Thú phân bố đều trên 7 bản đồ như bảng dưới.
 • Boss U Minh Thú sẽ xuất hiện đợt đầu tiên vào lúc 17h00 ngày 17/10/2014.
 • Tiêu diệt Boss U Minh Thú sẽ nhận được 150 Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1 - Nhấp phải vào túi sẽ xuất hiện 2 dòng chọn nhận thưởng miễn phí hoặc thu phí.
 • Boss U Minh Thú chỉ tồn tại trong vòng 30 phút kể từ lúc xuất hiện.
 • Danh sách bản đồ xuất hiện Boss U Minh Thú
  Tàng Tích Dạ LangMiêu Lĩnh
  Mông Cổ Vương ĐìnhNhạn Đãng Long Thu
  Phường Đúc KiếmTrường Giang Hà Cốc
  Thục Nam Trúc Hải---

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhThu thập
Kiếm Thế
NPC Vô Nhai Tử
 • Vị trí: Bản đồ Tiêu Dao Phái (201/203)
 • Chức năng: Nộp Thẻ Tiêu Dao cấp 1 đổi phần thưởng.
Kiếm Thế
Thẻ Tích Lũy Online 3
 • Tính chất: Khóa.
 • Nguồn gốc:
  • Nhận tại NPC Lễ Quan.
  • Cứ 1 giờ online sẽ nhận được 5 Thẻ Tích Lũy Online 3.
 • Công dụng: Vật phẩm tham gia sự kiện Tiêu Dao Trẩy Hội.
Kiếm Thế
Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1
 • Tính chất: Không khóa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Boss U Minh Thú.
 • Công dụng: Vật phẩm nhận thưởng sự kiện Tiêu Dao Trẩy Hội.
Kiếm Thế
Túi Giấy Tiêu Dao Hồng
 • Tính chất: Khóa.
 • Nguồn gốc: Có tỷ lệ nhận được khi mở thưởng thu phí Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1.
 • Công dụng: Vật phẩm nhận thưởng sự kiện Tiêu Dao Trẩy Hội.
Kiếm Thế
Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ
 • Tính chất: Không khóa
 • Nguồn gốc: Ghép bằng Túi Giấy Tiêu Dao Hồng (có tỷ lệ thành công/thất bại)
 • Công dụng: Vật phẩm nhận thưởng sự kiện Tiêu Dao Trẩy Hội.
Kiếm Thế
Thẻ Tiêu Dao cấp 1
 • Tính chất: Khóa.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở thưởng thu phí Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1.
 • Công dụng: Tích lũy và nộp cho NPC Vô Nhai Tử để nhận phần thưởng.

Phần thưởng Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1

Mở thưởng miễn phí

 • Tiêu hao: 1 Thẻ Tích Lũy Online 3 + 1 Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1 + 10.000 Bạc.
 • Sử dụng tối đa: 1.000 lần.
 • Yêu cầu hành trang có ít nhất 3 ô trống.
 • Mở túi sẽ ngẫu nhiên nhận được 01 trong các phần thưởng sau:
Danh sách phần thưởng miễn phí
2.000.000 kinh nghiệm500 Đồng khóa
4.000.000 kinh nghiệm1.000 Đồng khóa
6.000.000 kinh nghiệm1.500 Đồng khóa
20 vạn Bạc khóa05 Quy Nguyên Lệnh (khóa)
40 vạn Bạc khóa10 Quy Nguyên Lệnh (khóa)
60 vạn Bạc khóa02 Sao Đồng (khóa)
01 Tinh Phách cấp 2 (khóa)02 Mảnh Tiềm Năng (khóa)

Mở thưởng thu phí

 • Tiêu hao: 1 Thẻ Tích Lũy Online 3 + 1 Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1 + 1 Kim Nguyên Bảo.
 • Kim Nguyên Bảo được bán tại Kỳ Trân Các với giá 100 Đồng.
 • Sử dụng tối đa: 1.000 lần.
 • Yêu cầu hành trang có ít nhất 3 ô trống.
 • Mở túi sẽ nhận được 01 Thẻ Tiêu Dao cấp 1 (khóa) và ngẫu nhiên 01 trong các phần thưởng trong bảng sau:
Danh sách phần thưởng thu phí
10.000.000 kinh nghiệm03 Hòa Thị Bích (không khóa)
7 vạn Bạc thường03 Trục Cuốn Công Trạng (không khóa)
100 vạn Bạc khóa15 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)
03 Tinh Phách cấp 2 (khóa)01 Sao Bạc (không khóa)
20 điểm Quy Nguyên Lệnh (cộng trực tiếp)01 Mảnh Đơn Tâm Giới chỉ (không khóa)
07 Sao Đồng (không khóa)01 Yến Tiểu Lâu (khóa)
08 Mảnh Tiềm Năng (không khóa)01 Yế Tiểu Thanh (khóa)
08 Mảnh Tiềm Năng Cao (khóa)01 Túi Giấy Tiêu Dao Hồng (khóa)

Đổi phần thưởng bằng Thẻ Tiêu Dao cấp 1

 • Mở Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1 bằng hình thức thu phí sẽ nhận được Thẻ Tiêu Dao Cấp 1.
 • Tích lũy càng nhiều Thẻ Tiêu Dao cấp 1 sẽ càng đổi được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Không giới hạn số lần đổi.
Số thẻ cần đổiGói phần thưởng
10050 Sao Đồng (không khóa)
10 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa)
20 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)
100.000.000 kinh nghiệm
30001 Phi Phong Vô Song (khóa, 7 ngày)
20 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)
30 Sao Đồng (không khóa)
20 Trục Cuốn Công Trạng (không khóa)
10 Mảnh Tiềm Năng (không khóa)
02 Sao Bạc (không khóa)
100.000.000 kinh nghiệm
50001 Phi Phong Đại Thánh (khóa, 7 ngày)
30 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)
50 Sao Đồng (không khóa)
30 Trục Cuốn Công Trạng (không khóa)
20 Mảnh Tiềm Năng Cao (khóa)
03 Sao Bạc (không khóa)
100 điểm Quy Nguyên Lệnh
100.000.000 kinh nghiệm
80020 Mảnh Tiềm Năng Cao (khóa)
30 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)
50 Sao Đồng (không khóa)
30 Trục Cuốn Công Trạng (không khóa)
04 Sao Bạc (không khóa)
150 điểm Quy Nguyên Lệnh
01 Phi Phong Siêu Thần (khóa, 7 ngày)
01 Mặt nạ Tuyệt Thế Quán (khóa, 7 ngày)
01 Thú cưỡi Độc Vũ Thiên Hạ (khóa, 7 ngày)
01 Quan Ấn Thượng Khanh (khóa, 7 ngày)
200.000.000 kinh nghiệm
1.00001 Phi Phong Siêu Thần (khóa, 7 ngày)
01 Quan Ấn Quốc Công (khóa, 10 ngày)
01 Mặt nạ Tuyệt Thế Quán (khóa, 10 ngày)
01 Thú cưỡi Ngạo Ngô Hiên Viên (khóa, 10 ngày)
30 Mảnh Tiềm Năng Cao (khóa)
30 Trục Cuốn Công Trạng (không khóa)
50 Sao Đồng (không khóa)
05 Sao Bạc (không khóa)
30 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)
300.000.000 kinh nghiệm

Lưu ý
Phi Phong sẽ được nhận thông qua Túi Phi Phong (30 ngày)

Phần thưởng Túi Giấy Tiêu Dao Hồng

 • Trong quá trình mở phần thưởng Túi Giấy Tiêu Dao cấp 1 tốn phí sẽ ngẫu nhiên nhận được Túi Giấy Tiêu Dao Hồng (khóa)
 • Mở Túi Giấy Tiêu Dao Hồng sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong những phần thưởng sau đây:
 • Phần thưởng Túi Giấy Tiêu Dao Hồng
  100 Sao Đồng (không khóa)01 Yến Tiểu Lâu (khóa)
  100 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (không khóa)01 Yến Tiểu Thanh (khóa)
  01 Sao Bạc (không khóa)100.000.000 kinh nghiệm

Phần thưởng Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ

 • Có thể ghép Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ (có xác suất thành công hoặc thất bại) theo công thức:
  01 Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ = 01 Túi Giấy Tiêu Dao Hồng + 10 Kim Nguyên Bảo
  • Thành công: Nhận 01 Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ (không khóa).
  • Thất bại: Nhận lại 01 Túi Giấy Tiêu Dao Hồng (khóa).
 • Mở Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong những phần thưởng sau đây:
 • Phần thưởng Túi Giấy Tiêu Dao Đỏ
  01 Cánh Linh Tinh
  (nam, không khóa, 7 ngày)
  02 Sao Bạc
  (không khóa)
  01 Cánh Linh Tinh
  (nữ, không khóa, 7 ngày)
  01 Bạn Đồng Hành Yến Tiểu Hà
  (khóa)
  01 Ngoại trang Quốc Sắc + Thiên Hương
  (không khóa, 7 ngày)
  01 Ngoại trang Định Quốc + An Bang
  (không khóa, 7 ngày)

Hình ảnh vật phẩm mới

Kiếm Thế
Ngoại trang Quốc Sắc
Kiếm Thế
Ngoại trang Thiên Hương
Kiếm Thế
Ngoại trang Định Quốc
Kiếm Thế
Ngoại trang An Bang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.