QUẢNG CÁO ĐẾN 2.3.2024

04/03/2013

Khoảnh khắc GodOfSun

Khoảnh khắc hiếm hoi Bang gà Godofsun đứng đầu server Kiếm Khí Tung Hoành - Kiếm thế.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
 


1 nhận xét:

Bấm chọn nút "Thông báo cho tôi" để các phản hồi về nhận xét của bạn sẽ được thông báo qua email.